Gemeente huurt C02-meettoestellen voor de Galmaardse scholen

Op de gemeenteraad van 24 november 2020 vroeg de N-VA-fractie om alle scholen in Galmaarden te voorzien van CO2-meettoestellen. De meerderheid was het voorstel genegen en gaat, na onderzoek,  bekijken om deze toestellen eventueel ter beschikking te stellen van de scholen. Uiteindelijk besloot het schepencollege om 4 meettoestellen te huren.

“CO2 is een stof die we uitademen. In drukbezette ruimten zoals klassen kan het meettoestel gebruikt worden als indicator voor de kwaliteit van de binnenlucht. Er is minder kans op verspreiding van het coronavirus via de lucht wanneer het CO2 gehalte in klaslokalen laag is” zegt N-VA gemeenteraadslid Rudy Thiebaut .  

“Hiermee willen wij bijdragen tot de instandhouding van de gezondheid van de schoolkinderen en het onderwijspersoneel en bovendien kunnen deze CO2-meters een educatieve invulling krijgen in het klasgebeuren”, aldus Rudy Thiebaut .  

Meettoestellen gehuurd

Schepen van onderwijs Marleen Merckaert “Als gemeentebestuur en schoolbestuur zijn we steeds alert geweest voor de gezondheid van onze leerlingen en het personeel waarbij de nadruk werd gelegd op meer verluchten. We hebben nu bij LOGO Zennevallei 4 CO2-meettoestellen gehuurd om van 7 tot 18 december metingen te kunnen uitvoeren. Het is natuurlijk goed om te weten hoe het CO2-gehalte is in de verschillende leslokalen is, maar die toestellen lossen een eventueel probleem niet op. Van verluchten moet een attitude gemaakt worden. Onze preventieadviseur benadrukte ook om een onderscheid te maken tussen ventileren en verluchten. Het is beter ten allen tijde te verluchten en ja dan zullen dikke tuien ook nodig zijn. Als die attitude ingeburgerd is, zal het misschien niet nodig zijn om de kosten van een aankoop van CO2-meters te doen”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?