Tonnageverbod voor het hele grondgebied

Het bestuur voert een tonnageverbod (+ 3,5 T) in voor het hele grondgebied van Asse.

"Op die manier willen we het zwaar vrachtverkeer op de daarvoor bestemde wegen houden en de woonomgevingen leefbaar houden. De tonnageborden worden momenteel geplaatst. De lokale politie zal intensief controleren met mobiele camera’s", laat het gemeentebestuur weten.

"Nadat we reeds eerder een tonnageverbod instelden in Asse-centrum, rollen we dit plan nu verder uit over het hele grondgebied. Bedoeling is dat vrachtwagens niet meer onze woonstraten en dorpskernen doorkruisen, maar op de hoofdassen (voornamelijk de gewestwegen) blijven. Hierdoor zetten we alweer een belangrijke stap voorwaarts in het verbeteren van de leefbaarheid van onze gemeente en de bescherming van de zwakke weggebruikers," zegt Koen Van Elsen, burgemeester.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?