Gemeente Herne werft aan: ‘Deskundige vrije tijd – specialisatie cultuur’

Het gemeentebestuur van Herne gaat over tot de aanwerving van een (m/v): DESKUNDIGE VRIJE TIJD – SPECIALISATIE CULTUUR - halftijdse betrekking (19/38 u) -  graad B1-B3

 Functie

Als deskundige vrije tijd, specialisatie cultuur, sta je in voor het strategisch cultuurbeleid, de organisatie van culturele initiatieven en projecten, de ondersteuning van de cultuurverenigingen, de ondersteuning van de cultuurraad, het beheersorgaan en de beleidsvoorbereiding en ondersteuning van het cultuurbeleid. Je bent de gemeentelijke contactpersoon voor de muziekacademie en de gemeentelijke culturele infrastructuur.

 Als deskundige vrije tijd sta je tevens in voor het stimuleren, organiseren, ondersteunen van lokale projecten en initiatieven rond ontwikkelingssamenwerking. Dit omhelst onder meer de volgende concrete taken: samenwerken met lokale verenigingen, plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van eigen initiatieven, informatie- en adviesverstrekking, het uitbouwen van samenwerkingsverbanden en netwerken rond het thema ontwikkelingssamenwerking.

 In overleg met het diensthoofd en de collega’s van de dienst vrije tijd help je mee  aan het uitbouwen, coördineren en organiseren van projecten, activiteiten en feestelijkheden inzake toerisme. Dit houdt o.m. in meehelpen bij en ondersteunen van de organisatie van eigen activiteiten:  manifestaties, feestelijkheden, recepties, vergaderingen, etc

 Profiel 

 • Gedreven met een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Flexibel, proactief en zin voor initiatief
 • Zelfstandig met zin voor teamwork
 • Communicatief sterk en sociaal ingesteld
 • Nauwgezet, organisatorisch en gestructureerd
 • Basiskennis van de gemeentewetgeving
 • Vlot gebruik van courante softwaretoepassingen
 • Ervaring met de werking van gemeentelijke diensten is een troef, interesse ervoor een must
 • Avond- en weekendwerk schrikken je niet af
 • Slagen voor de selectieprocedure
 • Gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
 • Burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Voldoen aan de vereiste over taalkennis
 • In het bezit zijn van ofwel een bachelordiploma, een diploma hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B.

 Aanbod

 • Een dynamische afwisselende job met een ruime verantwoordelijkheid in een gedreven en dynamisch team
 • Een aantrekkelijk loon (bruto geïndexeerd jaarsalaris van min. €14.474,91 en max. €24.389,81) met bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling kosten openbaar vervoer
 • Een aanleg van een werfreserve van 1 jaar, maximaal verlengbaar met 2 jaar

 Interesse:

 Door je cv, motivatiebrief, uittreksel uit het strafregister, kopie van het gevraagde diploma en kopie van het rijbewijs per post tot en met 24 april 2018 (poststempel geldt als bewijs) te bezorgen aan Gemeente Herne, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Centrum 17 te 1540 Herne

Een persoonlijke overhandiging (tegen ontvangstbewijs) van deze documenten is tevens mogelijk.

Een functiebeschrijving en eventueel bijkomende informatie kan je terugvinden op www.herne.be. Voor vragen kan je terecht op personeel@herne.be of 02/397.11.50.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?