Gemeente Herne besteedt plattelandsfonds volledig aan heraanleg wegen

HERNE - De zware winter heeft ook in Herne veel schade aangericht aan het 120 km lange gemeentelijk wegennet. De toelage van het plattelandsfonds zal helemaal gebruikt worden om wegen te herstellen.

“Het gemeentebestuur heeft de voorbije zes jaar jaarlijks drie wegen heraangelegd maar toch is er nog heel wat werk voor de boeg.  Omdat de gemeente lagere inkomsten heeft dan de grotere gemeenten van het Pajottenland weegt het grotere wegennet extra zwaar op onze gemeente Herne”, zegt schepen van openbare werken Lieven Vandenneucker.

De technische dienst gaat grotendeels zelf de heraanleg van de Groenstraat aanpakken. Van zodra de verplichte aanbestedingsprocedure is verlopen zullen zowel de Rooststraat en Boulevardstraat heraangelegd worden. In samenwerking met de gemeente Bever zal een aparte aanbesteding worden gehouden om de Zullikstraat her aan te leggen. 

Na het bouwverlof zal de aannemer Ambaro de werken in de Lindestraat, Van Cauwenberghelaan, Broekstraat en Kleine-Broekstraat aanvatten. Deze werken zijn van veel grotere omvang omdat ook alle nutsbedrijven hun netwerk zullen vernieuwen en er het lang verwachte fietspad zal worden aangelegd.  “Ombudgetaire redenen besloot het college om de tweede fase van de Vancauwenberghelaan (deel Broekstraat tot aan rondpunt) uit te stellen totdat de nodige middelen voorhanden zijn”, verduidelijkt Vandenneucker.

Op de planning voor komende jaren staan de Tweekapellenstraat en de Beeldekensstraat (deel) genoteerd.  Ook de Leenstraat en Kleine-Leenstraat zullen worden heraangelegd maar ondanks de slechte toestand van deze wegen wordt daar nog gewacht op de goedkeuring van de subsidies voor het gescheiden rioleringsstelsel. 

Intussen zijn zowel de Aerebeekstraat en de Hoogbaan (deel) buiten nog een aantal beperkte afwerkingen heraangelegd.  Ook de Rendries (deel), de voetweg naar de Waltrudismolen en de Kleine-Breemstraat zijn recent voorzien van een nieuwe asfalt laag.

Inwoners die nog putten vaststellen in het wegdek kunnen die blijven melden op het mailadres: putten@herne.be.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?