“Gemeente Gooik is zelf schuldig aan onveilige verkeerssituatie Processiestraat”

N-VA Gooik betreurt dat het fietspad tussen het sportcentrum Koornmolen en de nieuw voetbalaccommodatie van KV Kester-Gooik nog steeds niet kan worden afgewerkt. Hierdoor blijft de verkeerssituatie voor voetgangers, fietsers en automobilisten onveilig. Gemeenteraadslid Philippe De Cock hekelt de ondoordachte wijze waarop het bestuur de Processiestraat heeft aangepakt.

“In mei 2016 werd de volledige herinrichting van de Processiestraat gestart. Een uitgelezen kans om de verkeersstromen van en naar het containerpark en de sportcentra vlot en veilig te laten verlopen. De gemeente koos toen voor een éénrichtingsstraat van amper 3,5 meter breed. Als er vervolgens wordt beslist om het verkeer opnieuw in de beide rijrichtingen toe te laten, dan ontstaat er niet alleen verkeerschaos, maar doet men aan windhaanpolitiek”, stelt Philippe De Cock.

Bij Ministerieel Besluit van 28 juni 2018 heeft de bevoegde Vlaamse minister de gemeente Gooik gemachtigd om ‘in het algemeen belang’ gronden te onteigenen om zo de Processiestraat te verbreden en van een fietspad te voorzien. Omdat er met een aantal grondeigenaars geen regeling kon worden getroffen, stapte de gemeente Gooik voor een gedwongen onteigening naar de rechtbank. De vrederechter oordeelde dat de gemeente meermaals de onteigeningsprocedure met de voeten heeft getreden, zodat zij haar huiswerk opnieuw moet maken.

“Niet één van de verplichte onteigeningsstappen gevolgd”

 Volgens Philippe De Cock, die tevens ook advocaat, is, is bovendien het geschil tussen de gemeente en de grondeigenaars slechts één voorbeeld van de wijze waarop de gemeente met haar burgers omgaat. “Een partij, die reeds meer dan 30 jaar alleen bestuurt, geniet intussen een dermate groot vertrouwen, dat de burger zich nog weinig vragen stelt over de regels, die door de gemeente moeten worden gevolgd.”

De Vrederechter legde de vinger op die wonde. “Zij stelde vast dat de gemeente niet één van de verplichte onteigeningsstappen heeft gevolgd. Zo liet de gemeente na om het Ministerieel Besluit in het Belgisch Staatsblad te laten publiceren en vond zij het zelfs niet nodig om de betrokken grondeigenaars persoonlijk in kennis te stellen van de machtiging door de minister om in het algemeen belang de gronden te onteigenen. Zo-ook verplicht het onteigeningsdecreet de overheid om eerst met de grondeigenaar te onderhandelen, alvorens hem via de rechtbank te dwingen om zijn grond af te staan. Ook dit gebeurde niet. “Had de gemeente de moeite gedaan om over een correcte prijs te onderhandelen, dan was het nooit tot een rechtszaak gekomen en was het ontbrekende fietspad al lang gelegd”, besluit het gemeenteraadslid.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?