Gemeente Gooik herfinanciert deel van de schuldportefeuille

De hoge inflatie maakt het leven plots duurder. Ook voor gemeentebesturen. Om belastingverhogingen te vermijden en investeringen ademruimte te geven herschikt de gemeente Gooik een deel van de schulden.

Gooik investeert in de vernieuwing van gemeentelijke gebouwen. Denk maar aan de loods van Openbare Werken, de sporthal, de kerk van Leerbeek, Plattelandscentrum Paddenbroek en de school van Strijland.
Heel binnenkort staan daarenboven nog de school van Oetingen en een uitbreiding van het gemeentehuis op het programma. Oude inefficiënte gebouwen worden vervangen door energiezuinige nieuwbouw of renovatie. Een deel van deze uitgaven worden gefinancierd met leningen. De schuld van de gemeente bedraagt vandaag 10,5 miljoen euro. Een bedrag dat volgens het gemeentebestuur in lijn ligt met de schuld van gelijkaardige landelijke gemeenten.

"De budgettaire situatie is vandaag echter heel bijzonder. We kennen een enorme verhoging van de elektriciteits- en gasprijzen, verhoogde bijdragen aan intercommunales, brandweer en politie en
vooral een versnelde indexering van de lonen (die het grootste deel van ons budget uitmaken)", zegt burgemeester Simon De Boeck.

"De gemeenteraad besloot daarom om een pakket van 4,5 miljoen euro aan leningen te herfinancieren en te verlengen tot een termijn van 30 jaar. Daardoor wordt de schuldportefeuille beter gespreid in de tijd en blijft er ruimte voor investeringen. De gemeente wil op die manier kunnen blijven werken aan de vernieuwing van de dorpskernen én de economische activiteit op peil houden."

"De gemeente slaagde erin steeds zeer scherpe rentevoeten te verkrijgen. Ook na de herschikking blijft de gemeente met een lage gemiddelde rentevoet van 2,15% in de kop van het Vlaamse peloton. Op heel korte termijn hoeft de gemeente geen nieuwe leningen aan te gaan, omdat er voldoende liquiditeiten op de rekening staan om de komende periode te besturen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?