Gemeente en bewoners wandelen Koning Albertstraat in

Een honderdtal bewoners van de Koning Albertstraat en aanpalende straten heeft samen met het schepencollege en enkele gemeenteraadsleden met een wandeling de vernieuwde straat officieel geopend. Het werd een tienjarenproject, want de eerste aanvraag voor subsidies werd in 2012 overgemaakt aan de Vlaamse Overheid.

De Lombeekse fanfare De Eendracht, vergezeld van de Pepingse fanfare,  begeleidde de stoet vanaf de hoek van de Daalbeekstraat tot in het centrum van Lombeek. Burgemeester Wim Goossens richtte een dankwoord aan allen die aan dit project hebben meegewerkt. Hij was tevreden dat het ‘project van lange adem’ een mooi resultaat heeft opgeleverd. Goossens: “Zeven jaar geleden legden we een gescheiden riolering en een dubbelfietspad in de Daalbeekstraat. In de herfst van 2020 begonnen we aan de Koning Alberstraat en de afwerking gebeurde dit voorjaar. Er ligt ook een gescheiden riolering en een dubbel fietspad.”

Schepen van Openbare Werken Emmanuel de Béthune is ook tevreden dat de werken achter de rug zijn. “De lawaaierige betonplaten hebben plaats gemaakt voor fluisterstille asfalt. Deze aanpak willen we in de toekomst in Roosdaal verder doortrekken. Omdat we langs beide zijden een fietspad wilden aanleggen, moesten we met enkele wegversmallingen werken. Dit draagt ook bij tot een minder hoge snelheid. Wat kost dit nu? Het totale kostenplaatje bedraagt meer dan 2,6 miljoen euro. Hiervan financiert Acquafin 900.000 euro, de provincie 606.000 euro en de gemeente past 1.160.000 euro bij.”

Burgemeester Goossens nodigde de aanwezigen uit om suggesties en opmerkingen over te maken aan het gemeentebestuur. Bij de omwonenden is er zeker tevredenheid met de vernieuwde Koning Albertstraat. Al hoor je hier en daar dat er twijfels zijn bij de aanleg van de wegversmallingen. Deze liggen vooral in bochten en het is niet altijd evident om een tegenligger te zien aankomen. Vooral als de tegenligger zich niet aan de snelheidsbeperking houdt. Dit lieten de Lombekenaren bij de opening niet aan hun hart komen. Samen een glas heffen op hun nieuwe straat deed deugd na de voorbije coronajaren.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?