Geen tussenkomst op Buzzy Pazz-abonnementen voor inwoners van Pepingen

Tijdens de gemeenteraad van 25 juni 2019 stelde de CD&V-fractie voor om een derdebetalersovereenkomst tussen de vervoersmaatschappij De Lijn en de gemeente af te sluiten.

Gemeenteraadslid Suzanne De Cort,: “Wij willen hiermee, in het kader van het gemeentelijk klimaatplan, het gebruik van het openbaar vervoer bij kinderen en jongeren promoten. Met het voorstel kunnen inwoners van 6 tot en met 24 jaar een procentuele tussenkomst van de gemeente ontvangen op alle Buzzy Pazz-abonnementen. Met een Buzzy Pazz-abonnement mag je onbeperkt op- en overstappen op elke Vlaamse bus of tram.”

Pepingse tussenkomst

 Dankzij een Pepingse tussenkomst van 15% zouden inwoners slechts 180,2 euro per jaar betalen. Zo besparen zij maar liefst 31,8 euro op een jaarabonnement. Voor een abonnement van 1 maand bedraagt het prijskaartje normaal 33 euro en nu slechts 28,05 euro en een abonnement van 3 maanden kost normaal 80 euro en nu nog maar 68 euro. De derde-betalerkorting wordt automatisch verrekend bij de betaling van het abonnement.

 CD&V Pepingen stelde ook voor om de overeenkomst te laten ingaan op 1 augustus 2019 want meestal worden de abonnementen voor het nieuwe schooljaar voor 1 september vernieuwd of aangevraagd. In het jaar 2018 werden 298 verschillende Bussy Pazz-abonnementen afgesloten. Volgens deze afgeleverde abonnementen wordt de gemeentelijke tussenkomst geraamd op 7.100 euro/jaar.

Weggestemd door de meerderheid

De hele oppositie was het voorstel genegen maar het werd niet aangenomen omdat de LVB/Open VLD meerderheid tegen stemde. “Onbegrijpelijk ! Om onduidelijke redenen stemde LVB/Open VLD tegen het voorstel. De meerderheid had geen enkele constructieve inbreng tegenover dit dossier en had ongegronde tegenargumenten”, besluit indiener Peter Van Cutsem.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?