Belasting op leegstand stijgt stevig in Ternat

De gemeente Ternat wil een tandje bijsteken in de bestrijding van leegstand en verwaarlozing. Daarom wordt de belasting op leegstand sterk verhoogd, van 1.250 naar 2.000 euro.

Per jaar dat een woning langer leegstaat, komt er 2.000 euro bij, tot een maximum van 10.000 euro. Wel zijn er de nodige vrijstellingen voorzien bij bv. renovatiewerken of bij een overlijden.

Daarnaast zal er ook een identieke belasting op verwaarlozing worden ingevoerd. Hiervoor wordt een technisch verslag opgesteld, geïnspireerd op dat van de Vlaamse overheid. Een woning met 10 punten of meer zal als verwaarloosd worden beschouwd. Deze verwaarlozing zal ook van buiten vastgesteld kunnen worden, bijv. als het dak zware gebreken vertoont, ramen en deuren kapot zijn,...

Tot slot gaat het bestuur ook de belasting op tweede verblijven verhogen van 250 euro naar 2.000 euro. "Eigenaars van tweede verblijven betalen immers geen personenbelasting in Ternat, terwijl ze wel volop gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening. Deze onrechtvaardigheid willen wij graag wegwerken. Vandaag zijn er ook sluwe achterpoortjes: een leegstaand huis van de leegstand halen door het als tweede verblijf voor te stellen. Ook dit willen we via deze aanpassing ontmoedigen", klinkt het.

“Al deze nieuwe reglementen zullen in werking treden op 1 januari 2020, hierdoor zijn alle betrokkenen ruim op tijd op de hoogte en hebben ze nog de tijd om de nodige maatregelen treffen. We hopen dat deze belastingen niets opbrengen. Het is de bedoeling dat eigenaars hun leegstaande woning of zogezegde tweede verblijf verhuren of verkopen op een kwaliteitsvolle manier. Op deze manier is er een groter aanbod op de markt beschikbaar.  Dit zal vooral de jonge gezinnen ten goede komen die het steeds moeilijker hebben om in Ternat te blijven wonen. Deze wijzigingen zullen hopelijk ook tot gevolg hebben dat verwaarloosde woningen ecologisch en kwaliteitsvol opgeknapt worden.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?