Geen democratische besluitvorming meer in Lennik

LENNIK - De voorzitters van N-VA en LENNIK² , Bé Fries en Etienne Van Vaerenbergh roepen de Open-VLDCD&V-gemeenteraadsleden op tot democratische samenwerking nu deze laatste fracties niet meer beschikken over een meerderheid.

“De gemeenteraad is het orgaan dat op lokaal gemeentelijk vlak de politieke lijnen uitzet en het college van schepenen en burgemeester is het orgaan dat dit beleid uitvoert. In Lennik bestaat de gemeenteraad uit 19 gemeenteraadsleden die dus samen de krijtlijnen van het te voeren beleid dienen uit te tekenen”, zeggen de voorzitters.

“Reeds 3 jaar stelt N-VA LENNIK² de ondermaatse en weinig democratische bestuurswijze van het Open –VLD-CD&V bestuur aan de kaak.  Oppositieleden het woord weigeren in de gemeenteraad, de gemeenteraad samenroepen te 9u ’s ochtends met de bedoeling oppositieraadsleden uit te sluiten op aanwezigheid, zijn daar enkele voorbeelden van”, betogen de voorzitters.

Weg uit de Open VLD-CD&V-coalitie

“Volgens de laatste “Nieuwsbrief Lijst Burgemeester” (van Open VLD) van november 2015 maken 2 gemeenteraadsleden van Open VLD geen deel meer uit van de fracties die het Open VLD-CD&V bestuur steunen. Concreet betekent dit dat het huidige Open VLD-CD&V bestuur slechts nog steunt op 9 van de 19 verkozen Lennikse gemeenteraadsleden. Het Open VLD-CD&V bestuur heeft met andere woorden in de gemeenteraad geen en zeker geen stabiele meerderheid meer achter zich”, stellen de voorzitters vast.

“Dit minderheids-Open VLD-CD&V-bestuur stelt in de publicatie van Open VLD dat het desondanks zal blijven doorgaan.  Meer zelfs, het minderheids-Open VLD-CD&V bestuur verwerpt het N-VA-LENNIK² -aanbod aan Open VLD en CD&V om gezamenlijk met de voltallige gemeenteraad van 19 gemeenteraadsleden voor de komende drie jaar, tot en met de volgende gemeenteraadsverkiezingen, een nieuw politiek project uit te schrijven, gedragen door een meerderheid van gemeenteraadsleden.”

Weigering

“Uit het voorafgaande trekken we volgende politieke conclusies. Een minderheid van 9 Open VLD-CD&V-gemeenteraadsleden op 19 bestuurt vanaf heden de gemeente.  Deze 9 Open VLD-CD&V gemeenteraadsleden blijven ieder gesprek weigeren om samen met de 10 andere gemeenteraadsleden gesprekken te voeren over het uitstippelen van een toekomstig te voeren beleid.

N-VA LENNIK² blijft erbij dat het politiek beleid ook in onze gemeente,  zoals in de overige 307 Vlaamse gemeenten, gedragen moet worden door een meerderheid van democratisch verkozen gemeenteraadsleden. “Alleen alle 19 verkozen gemeenteraadsleden samen kunnen in de huidige situatie een toekomstig politiek project voor Lennik voor de komende 3 jaar uitschrijven”, zeggen de voorzitters.

Geen democratisch draagvlak

“Het politiek project van de minderheidsfracties van Open VLD en CD&V is duidelijk niet meer democratisch gelegitimeerd. De brute weigering van de, nu- minderheidsfracties van Open VLD en CD&V om in de Lennikse gemeenteraad samen met de andere Lennikse (meerderheids)gemeenteraadsleden samen te werken, of zelfs maar te praten over een nieuw politiek project, getuigt in ieder geval van veel eigendunk en arrogantie maar vooral van een kortzichtige (politieke) koppigheid”, stellen de voorzitters.

“Open VLD en CD&V blijven de kop in het zand steken en ontkennen tegen beter weten in, de harde politieke realiteit: Open VLD en CD&V hebben geen meerderheid meer in de gemeenteraad”, besluit de voorzitters.

We contacteerden de voorzitters van LB-Open-VLD en CD&V via e-mail maar kregen van hen nog geen reactie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?