Gedenkplaat uit respect voor eeuwenoude Mazelaars

Ongeacht continent en cultuur kenmerkt de mensheid zich van oudsher door rituelen rond overlijden. De Christelijke samenleving uitte dit o.a. door respect voor begraafplaatsen aangelegd rond de plaatselijke kerk. Eind 18de eeuw verbood keizer Jozef II dergelijke begravingen, gelegen in het centrum van de dorpsgemeenschap. Daardoor deemsterde het oude kerkhof rond de Sint-Pietersbandenkerk in Mazenzele stilaan weg en verdween het onder bestrating.

Bij restauratiewerken aan de kerk in 2012 kwamen er opnieuw menselijke resten aan het licht. Archeologisch onderzoek duidde op ruim 47 graven uit de 17de en 18de eeuw. Allen anoniem geworden, maar ooit inwoners van Mazenzele: mannen, vrouwen, kinderen, waaronder ontegensprekelijk ook gildebroeders...

Deze stoffelijke resten werden ontgraven en kregen terug een respectvolle gezamenlijke rustplaats op het huidige kerkhof. Een geplande plechtigheid op deze nieuwe rustplaats in november 2020 met inhuldiging van een gedenkplaat gemaakt door Daniël Junius werd door corona onmogelijk. Toch heeft het college van burgemeester en schepenen ervoor gekozen om de inhuldiging afgelopen maandag 18 januari 2021 met een sober eerbetoon alsnog plechtig af te sluiten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?