Gedeeltelijke ontruiming wegens plaatsgebrek op begraafplaats van Kokejane

HERNE – Een gebrek aan ruimte en het feit dat de begraafbare zone niet meer kan uitgebreid worden, zorgen er voor dat een deel van het kerkhof van Kokejane moet ontruimd worden.  Op de begraafplaats liggen nog veel oude graven waarvoor geen concessie werd aangevraagd en waarvan de grafrust ruimschoots overschreden is.

Op 28 oktober 2015 werd de ontruiming bekendgemaakt, volgens de wettelijke bepalingen, door aanplakking aan de ingang van het kerkhof en naast de te ontruimen graven. In het gemeentelijke infoblad van april 2015 werd de ontruiming van een deel van de begraafplaats van Kokejane reeds aangekondigd. Op 28 oktober 2015 werd de ontruiming, volgens de wettelijke bepalingen, bekend gemaakt aan de ingang van de begraafplaats en naast de te ontruimen graven. De aanplakking zal gedurende één jaar blijven hangen. De nabestaanden en belanghebbenden hebben dus één jaar de tijd om te beslissen of ze alsnog een concessie aangaan. Alsook geeft het de mogelijkheid om persoonlijke voorwerpen zoals foto’s, bloemstukken,… van het grafmonument te verwijderen.

Waarom gebeurt de aankondiging nu?

Grafzerken en gedenktekens verwijderen is absoluut geen aangename beslissing maar soms is het noodzakelijk.   Uit respect en begrip voor de nabestaanden werd er voor geopteerd om de bekendmakingsperiode nu te starten omdat dit een periode is waarin veel familieleden, verwanten en nabestaanden de begraafplaats bezoeken.

Waarom worden sommige nabestaanden niet persoonlijk gecontacteerd?

Er werd ook onderzocht of het mogelijk is om de nabestaanden persoonlijk aan te schrijven. Het is echter praktisch een onmogelijke opdracht om alle betrokken families op te sporen en de juiste contactgegevens te vinden. De komende weken zullen de families, waarvan de contactgegevens gevonden werden, aangeschreven worden. In toepassing van de wetgeving is de gemeente overigens niet verplicht nabestaanden persoonlijk aan te schrijven. Daarom communiceert het gemeentebestuur op de begraafplaats, via de website en het infoblad.

Graven zonder concessie

Op de gemeentelijke begraafplaats van Kokejane liggen nog veel oude graven waarvoor geen concessie werd aangevraagd en waarvan de grafrust ruimschoots overschreden is. De ontruiming houdt in dat de graven zonder concessie waarvan de wettelijke grafrust van 10 jaar al lang is overschreden, worden verwijderd. Aan de nabestaanden of  belanghebbenden van overledenen wordt alsnog de mogelijkheid geboden een concessie aan te gaan. Het toekennen van een concessie gaat dan wel gepaard met een herbegraving naar een vak voorzien voor graven met concessie. Alle kosten van de concessies en de overplaatsing vallen ten laste van de nabestaanden.

Graven met concessie

De graven met concessie, die liggen in een vak voor graven zonder concessie zullen op kosten en door toedoen van het gemeentebestuur herbegraven worden in een vak dat uitsluitend bestemd is voor graven met concessie.

Wie vragen heeft kan terecht op de dienst bevolking van de gemeente Herne op nummer 02 397 11 59 of 02 397 11 55 of gemeentebestuur@herne.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?