'GAS-boetes' vanaf 14 jaar moet nog besproken worden op Lennikse jeugdraad

Fractieleider Kristien Van Vaerenbergh van  N-VA-Lennik² stelde op de gemeenteraad voor om het politiereglement aan te passen zodat GAS-boetes kunnen gegeven worden vanaf 14 jaar. Nu bedraagt de minimumleeftijd nog 16 jaar. Die aanpassing kan echter pas gebeuren na een bespreking in de jeugdraad.

“We kunnen dan sneller optreden tegen hangjongeren of drugs. Daarenboven betrekt men dan onmiddellijk de ouders van jongeren die problemen veroorzaken”, zegt Van Vaerenbergh die in de gemeente een aantal problemen opmerkt. “Met de opening van het skatepark is de plaats achter de leegstaande feestzaal Jo Baetens een nieuwe trekpleister geworden. Lennik heeft veel scholen op haar grondgebied. Het is kwestie van de problemen meteen in de kiem te smoren. Een verlaging van de minimumleeftijd voor GAS-boetes helpt hierbij. Waar men anders grotendeels machteloos blijft tegenover 14-jarigen zullen de ouders dan samen met de jongere direct op het matje geroepen worden”, weet Van Vaerenbergh.

Burgemeester Irina De Knop beaamt de noodzaak om de leeftijd te verlagen. “Ook de meerderheid is van menig dat 14-jarigen al voldoende aanspreekbaar zijn op hun verantwoordelijkheid. We hebben op ons grondgebied een aantal secundaire scholen en daarom is het goed dat we die stok achter de deur hebben. Het politiecollege keurde de intentie al goed in oktober maar de politie merkte op dat de aanpassing pas rechtsgeldig is als die werd voorgelegd aan een adviesinstantie voor jeugdzaken of de jeugdraad maar die is nog niet samen gekomen. We hopen het wel op de agenda van de gemeenteraad van februari te plaatsen, afhankelijk van het advies van de jeugdraad. “


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?