Galmaarden werkt aan veiliger schoolomgevingen

N-VA heeft op de laatste gemeenteraad gevraagd om op korte termijn de zichtbaarheid en de veiligheid aan de scholen te verhogen. Schepen va Onderwijs Marleen Merckaert stelt dat er verschillende dossiers worden voorbereid.

“De zichtbaarheid en de veiligheid aan de scholen is momenteel onvoldoende en daar wil N-VA verandering in brengen. Wij willen de schoolomgevingen zichtbaarder maken door grote octopuspalen en een digitaal bord aan het begin en het einde van de school te plaatsen. Om de veiligheid te verhogen willen we een gevleugeld zebrapad laten aanbrengen aangevuld met het opschrift SCHOOLZONE op straat vertelt gemeenteraadslid Rudy Thiebaut. Het is de bezorgdheid van N-VA om onze schoolgaande jeugd, het onderwijzend personeel en de ouders een veilige schoolomgeving te bezorgen en dit liever vandaag dan morgen”, zegt voorzitter Rudy Thiebaut.

Schepencollege werkt aan plannen

Volgens schepen van onderwijs Marleen Merckaert wordt er hard gewerkt aan plannen om de schoolomgevingen veiliger te maken. “Ik woon de ouderraden bij en verneem daar dat er een noodzaak is. Al van vorig jaar zijn we bezig met het opmaken van plannen voor 5 schoolomgevingen. Dat is bovendien ook opgenomen in het meerjarenplan. Er wordt nog een studie gemaakt rond de subsidies die de gemeente kan ontvangen. We rekenen op een 25.000 € per schoolomgeving.  De schoolraden, ouderraden en directies krijgen nog inspraak. We proberen tegen volgend schooljaar al enkele schoolomgevingen aan te passen. Er zullen onder meer fietsstraten komen”, zegt de schepen.

In Vollezele blijft de situatie ongewijzigd omdat er daar in het verleden al maatregelen zijn getroffen zoals het plaatsen van snelheidsborden en de verlichting van het zebrapad.,  


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?