Fietsnietjes voor veiligere zebrapaden

Brussel Mobiliteit slaat twee vliegen in één klap door parkeerplaatsen die te dicht bij een zebrapad liggen en zo de zichtbaarheid beperken om te vormen tot fietsparkeerplaatsen.

Oversteekplaatsen vormen de zwakke schakel in het voetgangersnetwerk. Alleen daar al vallen jaarlijks 46 dode en zwaar gewonde verkeersslachtoffers. In 45% van de ongevallen met voetgangers die oversteken op het zebrapad speelt de beperkte zichtbaarheid een belangrijke rol.

Vandaag mogen geen parkeerplaatsen meer aangelegd worden die geen rekening houden met de zichtbaarheid (5 meter voor het zebrapad moet vrij blijven). Op heel wat wegen zijn echter nog steeds parkeerplaatsen die deze regel niet naleven. Om deze zebrapaden te beveiligen en de zichtbaarheid van voetgangers te vergroten, startte Brussel Mobiliteit vandaag met het plaatsen van fietsnietjes op 155 niet reglementaire parkeerplaatsen die dus zullen verdwijnen. Met 6 fietsbogen per parkeerplaats zullen in totaal bijna 1.000 nieuwe fietsnietjes geplaatst worden.

Het gaat om volgende assen (het cijfer duidt op het aantal omgevormde parkeerplaatsen):

  • Charleroisesteenweg: 14
  • Haachtsesteenweg: 29
  • Jetselaan: 30
  • Leuvensesteenweg: 12
  • Louizalaan: 41
  • Middenring: 11
  • Waterloosesteenweg: 18

Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid: "Deze inrichtingen vormen een echte win-winsituatie: we verbeteren de zichtbaarheid van de zebrapaden en dus ook de verkeersveiligheid, en tegelijk creëren we fietsparkeerplaatsen in buurten waar de vraag hiernaar groot is. Tegen het einde van het jaar zullen bijna 1.000 fietsnietjes geplaatst zijn op deze 7 prioritaire assen."

Heroes for Zero, een vzw die rond verkeersveiligheid in Brussel werkt, steunt het initiatief. "Het gebrek aan zichtbaarheid op zebrapaden brengt het leven van voetgangers in gevaar en is stresserend voor automobilisten" legt coördinator Sophie Feyder uit. Heroes for Zero merkt echter op dat ook op andere wegen moet worden ingegrepen: "Op wegen zoals de Paleizenstraat in Schaarbeek of de Albertlaan in Vorst is het evenzeer belangrijk om de voetgangersoversteekplaatsen veilig te maken. Wij hopen dat deze in de nabije toekomst worden aangepakt."

Brussel Mobiliteit is van plan het initiatief in 2022 voort te zetten. Deze maatregel past in het actieplan "verkeersveiligheid" van Brussel Mobiliteit. De ontwikkeling van vrij toegankelijke fietsparkeerplaatsen is ook een belangrijk onderdeel van de uitvoering van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move. De toevoeging van deze fietsnietjes aan het bestaande aanbod zorgt ervoor dat vanaf nu in totaal 10.000 fietsen gemakkelijk op de openbare weg gestald kunnen worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?