'Fietslicht aan en gaan' werkt aan zichtbaarheid jonge fietsers

Met de campagne ‘Fietslicht aan en gaan’ stimuleert de provincie Vlaams-Brabant een betere zichtbaarheid van fietsers tussen 12 en 18 jaar. Via scholen en politiezones wordt hiervoor specifiek materiaal verspreid. Reeds 48 secundaire scholen en 15 politiezones doen dit schooljaar mee.

In de donkere wintermaanden is het ’s ochtends nog laat donker en schemert het ‘s avonds snel.  In die omstandigheden is het belangrijk dat fietsers zichtbaar zijn en zichzelf zichtbaar maken voor andere weggebruikers.

Bovendien bepaalt het wegverkeersreglement dat de fietslichten moeten aanwezig en in werking zijn tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien op een afstand van ongeveer 200 meter.

Provincie als streekmotor

De provincie Vlaams-Brabant wil met de campagne ‘Fietslicht aan en gaan’ de lokale politiezones stimuleren om in de donkere maanden van het jaar controles van jonge fietsers uit te voeren. Ook  wil zij Vlaams-Brabantse secundaire scholen aanzetten om hun leerlingen te sensibiliseren voor het gebruik van fietsverlichting op de openbare weg.

Leerlingen met een defecte fietsverlichting krijgen bij een controle een fietslampje mee om terug veilig thuis te raken. De provincie Vlaams-Brabant geeft hiervoor fietslampjes en reflecterende fietsplaatjes aan de politiezones van Vlaams-Brabant voor gebruik tijdens hun controles’.

‘We waarderen ten zeerste de inspanningen die de secundaire scholen van Vlaams-Brabant doen om hun leerlingen te sensibiliseren voor zichtbaarheid en verkeersveiligheid en willen hen daarbij zo concreet mogelijk ondersteunen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit . ‘Deze campagne wekt bij de scholen en bij de politiezones enthousiasme op om verkeersveiligheid de nodige aandacht te blijven geven. De cijfers voor Vlaams-Brabant geven aan dat we de afgelopen drie jaar minder fietsongevallen kennen, van 816 naar 753, wat een positief gegeven is. We zien ook dat steeds meer mensen ook in de donkere maanden blijven fietsen’.

48 scholen en 15 politiezones

De provincie Vlaams-Brabant heeft in het schooljaar 2018-2019 hiervoor 8.000 fietslampjes, 100.000 spaakreflectoren,  25.000 reflecterende fietsplaatjes en 700 posters en 500 V-borden  ter beschikking gesteld van de politiezones en secundaire scholen van Vlaams-Brabant.

In totaal hebben 48 secundaire scholen en 15 van de 24 politiezones van Vlaams-Brabant een zichtbaarheidspakket ‘Fietslicht aan en gaan’ besteld en controles gehouden naar de doelgroep.

(Foto : Politiezone KLM)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?