Federale Politie waarschuwt voor toenemende online uitbuiting van minderjarigen

In het kader van de Internationale Dag tegen Mensenhandel op 30 juli, wil de Federale Politie de toename van online seksuele uitbuiting van minderjarigen onder de aandacht brengen. Het zijn vooral de eerste contacten tussen uitbuiters en hun slachtoffers die meer en meer online gebeuren. De coronapandemie speelt hier zeker een rol in, maar de politie vreest dat de trend zich ook na de pandemie zal verderzetten.

Sinds de Covid-19 pandemie ziet de centrale dienst mensensmokkel/mensenhandel van de Federale Gerechtelijke Politie in de prostitutiewereld in het algemeen een evolutie richting het digitale. Wanneer het om uitbuiting gaat, maakt dat het voor de politiediensten complexer om de personen achter de uitbuiting te identificeren en arresteren. Het ronselen van potentiële slachtoffers in bars en discotheken is sinds de coronacrisis uiteraard niet meer mogelijk, waardoor deze activiteiten zich naar de digitale wereld verplaatsen, waar ze nog minder zichtbaar zijn.

Een bijzonder verontrustende vaststelling is dat de slachtoffers van gedwongen prostitutie die ‘aangeboden’ worden via internet steeds vaker minderjarigen zijn. Het is nog te vroeg om deze tendens in cijfers te kunnen gieten, maar zowel in België als in de rest van Europa wijzen indicatoren erop dat deze evolutie wellicht belangrijker is dan ze op het eerste zicht lijkt. Kwetsbare jongeren - vooral meisjes - worden als potentiële slachtoffers gecontacteerd via sociale netwerken als TikTok, Instagram of Snapchat. De politiediensten vrezen dat de tendens zich ook na de coronacrisis zal verderzetten.

In het licht van deze evolutie wil de politie nogmaals het belang van mediawijsheid benadrukken. Sociale media horen in deze digitale samenleving bij het sociale leven van jongeren, maar brengen ook de nodige gevaren met zich mee. Het is onontbeerlijk dat volwassenen hierover in gesprek gaan met jongeren, zich interesseren in hun online aanwezigheid, en hen wapenen tegen mensen met slechte bedoelingen die ze op sociale netwerken kunnen tegenkomen. Daarnaast is het ook belangrijk om aandachtig te zijn voor gedragsverandering: als een jongere zich plots terugtrekt of zich volledig anders gaat gedragen, kan dat een teken zijn dat er meer aan de hand is.

Wat voor de criminelen die jongeren ronselen een financiële goudmijn is, betekent voor de slachtoffers zelf een hel. Fysieke mishandeling, gedwongen inname van drugs, seksueel overdraagbare aandoeningen, trauma's, enzoverder, staan tegenover een jaarlijkse geschatte criminele winst van tussen de 251 en 374 miljoen euro in België alleen al.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?