Extreme hitte: OCMW Herne contacteert alle alleenstaande 80-plussers

Naar aanleiding van de actuele hittegolf is het OCMW alle alleenstaande 80+ van Herne telefonisch aan het contacteren. Zij zijn de meest kwetsbare personen in deze uitzonderlijks hitteperiode.

“Het zou gaan over een 84 alleenstaande bejaarden van ouder dan 80 jaar die weinig of geen omkadering hebben. Bedoeling is om hen een aantal tips te geven om goed om te gaan met de actuele hitte ( drink voldoende, hou jezelf koel, hou je woning koel,…) en ook om na te gaan of zij toch enige omkadering hebben ( familie, buren,….). Zij die niet telefonisch bereikt kunnen worden, krijgen een huisbezoek.

 Verder wordt hen ook mede gedeeld dat zij steeds het OCMW kunnen contacteren bij problemen op het algemeen nummer 02/397 00 00.

 “Tenslotte doen wij een beroep op alle inwoners van de gemeente om een oogje in het zeil te houden in hun onmiddellijke omgeving. Is uw buur een alleenstaand ouder persoon of  koppel. Wees attent in deze uitzonderlijke omstandigheden. Breng hen een bezoek en vraag of je iets kan doen ( een boodschap doen, rolluiken aflaten,..), zegt Carina Ricour,  voorzitter OCMW.

 Probleemsituaties mogen steeds gemeld worden aan het OCMW tel: 02/397 00 00. “

 Meer info ook op de website www.warmedagen.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?