Erosiepoel tegen modderstroom aan ‘De Patriot’

De gemeente Herne ontvangt van de Vlaamse Overheid een subsidie van 166.000 € voor de uitvoering van een erosiebestrijdingsproject. Daarmee zal een erosiepoel van 900 m³ aangelegd worden ter hoogte van ‘De patriot’. Modder en afstromend water zorgden al voor vele problemen, op het kruispunt van de Geraardsbergsesteenweg met de Edingsesteenweg.

De voorbije jaren werd de zomer voorafgegaan door zware regenval. Hierdoor stroomde op verschillende plaatsen in België de modder van de velden tot in de straten en de huizen, en slibden grachten en rioleringen dicht. Dankzij het erosiebesluit van de Vlaamse Overheid kunnen gemeenten een subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een project zoals het aanleggen van aarden dammen, bufferbekkens, buffergrachten,…

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van Den Heuvel trekt 787 000 € uit voor 10 erosiebestrijdingsprojecten om modderoverlast tegen te gaan. Daarmee worden zowel infrastructuurwerken als de aanstelling van een erosiecoördinator ondersteund. De projecten dragen bij aan een betere bescherming van de gemeenten tegen modderoverlast.

Subsidie voor de gemeente Herne

Acht gemeenten ontvangen subsidies voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken. De  gemeente Herne is één van de 8 gemeenten die een gesubsidieerd project zullen uitvoeren. Twee andere gemeenten in Vlaams-Brabant ontvangen geld voor de begeleiding door een erosiecoördinator.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?