Erfgoeddepot in Herne voor geopend verklaard

Twee jaar na de eerste besprekingen was het dan zover. Zaterdag werd het ‘Erfgoeddepot’ van Herne officieel geopend. Dit erfgoeddepot is gesitueerd op de eerste verdieping van het Dominicanessenklooster in de voormalige slaapkamers van de zusters. Zes van die slaapkamers werden omgevormd tot 3 lokalen, waaronder een archief met ruim 200 lopende meter rekken, een werkruimte en een ontvangstruimte.

Het archief van ‘Holveo’ en dat van Sint-Pieters-Kapelle hebben er reeds hun plaats gevonden. De gemeentearchieven van Herne zullen er in de toekomst ook onderdak krijgen. Pastoor Meskens heeft de vraag gesteld of het Kerkarchief van de 11 parochies ook niet in het Dominicanessenklooster gecentraliseerd worden. Dus materiaal genoeg om de eerste verdieping op te vullen.

Dankwoord

Voor het doorknippen van het lint had burgemeester Kris Poelaert een speciaal dankwoord klaar aan iedereen die van dicht of van ver deze realisatie mee heeft mogelijk gemaakt.

“Ik start bij onze zusters Dominicanessen, ik ben ervan overtuigd dat ze in dit huis hun rol zijn blijven spelen.  Hadden we dit gebouw niet voor een appel en een ei kunnen verwerven, dan zouden we zeker niet eigenhandig aan onze verplichting tot opvang van vluchtelingen voldoen, dan hadden we vandaag hier geen bewoners in de noodopvang en dan zouden zovele en talrijke activiteiten die zo hartverwarmend voor onze gemeente zijn niet hebben plaatsgevonden.  Laat staan dat we vandaag ook over een eigen erfgoeddepot zouden beschikken.  En als dit nog niet genoeg zou zijn gaf Vlaanderen ons recent dankzij dit klooster extra financiële tussenkomst via het gemeentefonds.  Wie had dit ooit kunnen denken?”

“De cultuurraad en de gemeenteraad, de erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei gaven het project van ons erfgoeddepot groen licht.  Ons personeel stak af en toe een technisch handje toe, en ik meen, dat slechts één aannemer eraan te pas kwam.  Ik dank hen, alsook onze schepen voor cultuur Marie-Louise, ons diensthoofd vrije tijd Franciska en Tinneke onze cultuurfunctionaris die heel betrokken alles hebben opgevolgd.” 

“Al onze inspanningen kunnen we niet tot realiteit brengen als er geen geld, en vooral voor een kleine gemeente, subsidies mee gemoeid zouden zijn.  De provincie Vlaams-Brabant schenkt heel veel aandacht aan erfgoed en subsidieerde bijna 50% van de totale kost.  Onze dank hiervoor!”

“Maar van een nog veel grotere waarde dan al dat geld is het vrijwilligerswerk.  Ik las vandaag nog in de krant het volgende: zin geven aan je leven bereik je niet door te nemen en te krijgen; wat hier gebeurd is, is niet alleen zin geven aan een leven maar ook aan een geschiedenis, aan onze gemeente en vooral aan de toekomst van onze gemeente.   Het was Johann Wolfgang von Goethe die zei: Het beste dat de geschiedenis ons nalaat, is het enthousiasme die ze veroorzaakt.  Ik denk dat we hierin de oorsprong van die ongelooflijk vrijwillige inzet moeten terugvinden.  Ik weet niet hoezeer ik dit kan uitdrukken maar de inzet van Frank, Kobe en André is van onschatbare waarde.  Het typeert wie ze zijn!  Geheel vrijwillig, heel veel uren werk én…heel veel zagen om toch maar zeker te zijn dat die ene aannemer die hier aan ’t werk was, ervoor zou zorgen dat er vandaag licht is.” 

“En jawel, er is licht!  Vanaf vandaag is een deel van ons gemeentelijk geheugen verzekerd van een veilige toekomst.  Ik ben ervan overtuigd dat het depot een belangrijke stimulans zal zijn om het erfgoedpatrimonium te waarderen en te ontsluiten.  Ons depot wordt dan ook helemaal geen begraafplaats maar veeleer een schatkamer waaruit kan geput worden. Voortaan kun je niet alleen eens komen wandelen in onze kloostertuin maar ook doorheen onze geschiedenis. Ik zou zeggen: laat ons het lint doorknippen, het depot openen en samen zeggen dat VANDAAG Herne alweer een stukje geschiedenis rijker is geworden!”

Verantwoordelijke schepen: Marie-Louise Devriese,

marie-louise.devriese@herne.be

Voorzitter vzw HERinNEring: Frank Nevens, erfgoed@herne.be

Verantwoordelijke ambtenaar: cultuurbeleidscoördinator Tineke Moonens, tineke.moonens@herne.be

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?