Elke dorpskern zone 30, elke school een fietszone.

Op het Gooikse Verkeersplatform, een adviesraad over mobiliteit werd gisteren voorgesteld om van elke Gooikse dorpskern een Zone 30 te maken en aan elke school een fietszone te voorzien.

“ Het schepencollege is volledig gewonnen voor het invoeren van deze maatregel. In de dorpskernen is vaak onvoldoende ruimte voor een volwaardig fietspad. Daarom willen we van de hele dorpskern één grote en veilige zone 30 maken”, zegt schepen Simon De Boeck, schepen van mobiliteit.

Elke schoolomgeving wordt bovendien een fietszone. Dat is een fietsstraat of aaneensluiting van verschillende fietsstraten. In een fietszone mag de fietser niet ingehaald worden en is de snelheid eveneens beperkt tot maximaal 30 km/u.

Duidelijk signaal

“De invoering van een zone 30 of een fietszone is geen wondermiddel op zich, maar het geeft wel een heel duidelijk signaal. De fietser en de voetganger zijn koning in de dorpskernen van Gooik. Uit onderzoek blijkt trouwens dat de kans op een dodelijk ongeval 10 keer kleiner is bij een aanrijding tegen 30 km/u, dan tegen 50 km/u. Dat zegt genoeg, dan moet je niet twijfelen over zo een beslissing”, gaat de schepen verder.

Inrichting

Nieuwe wegenisprojecten in de dorpskern zullen in de toekomst maximaal afgestemd worden op de nieuwe snelheidsregimes. Zo lopen er momenteel concreet ontwerpen voor de Wijngaardstraat, Dorpsstraat en Gooikeveldstraat in Gooik, voor de Wolvenstraat in Strijland, voor De Ham in Kester en voor de nieuwe schoolzone in Oetingen.

Fietsplan in laatste fase

Het fietsplan werd opgemaakt door de experten van A2B-mobility en wordt deze week goedgekeurd door het Verkeersplatform. Naast concrete kaartjes voor de afbakening van de zone 30 en de fietszones, zitten in het volledige fietsplan nog tal van andere maatregelen. De gemeente communiceert binnenkort verder over alle toekomstige investeringen en geplande acties.

Reacties?

“We zijn heel benieuwd naar de reacties van onze inwoners. Uit de dagelijkse gesprekken horen we alvast dat het draagvlak voor dergelijke maatregelen enorm groeit. De wagen zal wel nog even het dominante vervoersmiddel blijven, maar de fiets is enorm in opmars. Door de opkomst van de elektrische fiets, wordt het nog meer een echt alternatief, zeker voor korte ritten. Onze kinderen zijn voor zelfstandige verplaatsingen, bv. van en naar school, zelfs volledig aangewezen op de fiets. We nemen de jongsten in het verkeer met deze duidelijke maatregelen graag maximaal in bescherming. “

Ook de coronaperiode is bepalend in de beslissing. Nog meer dan voorheen grijpen mensen naar de fiets voor een rit door onze mooie omgeving, naar de winkel of naar het werk. Het fietsplan is meer dan ooit actueel en komt op het juiste moment, nu de vraag naar goede fietsinfrastructuur luider klinkt dan ooit.

Groen reageert

“De gemeente Gooik werkt aan een ambitieus fietsplan en betrekt geïnteresseerden via een Fietsplatform. Vanuit Groen vinden we de voorstellen heel positief en we steunen de plannen: meer fietsstraten, zone 30, fietsroutes en zelfs enkele fietszones”, zegt Alwin Loeckx van Groen Gooik.

“We hebben nog enkele aanvullingen om het Fietsplan te verbeteren:

- Een aantal straten durven 'knippen' en leefwijken maken: auto blijft welkom, maar doorgaand verkeer en sluipverkeer wordt geweerd.

- Waar nodig ook de weginfrastructuur aanpassen op trager verkeer. Bijv. meer bomen langs de weg en versmallingen. 

- Fietsgebruik in Gooik opvolgen door 'Telramen' te plaatsen die alle verkeer automatisch registreren en opdelen per type.

- Kan het fietspad langs de Langestraat eindelijk aangelegd worden?

- Ook belangrijk om goed te sensibiliseren en in te zetten op stimulansen voor fietsen in plaats van autoverkeer (bijv. discussie over extra parkings aan de Koornmolen).

- Voorstel: ook in Gooik meedoen met autoloze zondag volgend najaar.”

“Het is een veel-belovend fietsplan, maar daar mag het niet bij blijven. Hopelijk volgt dus ook een veel-realiserend actieplan. We zijn blij dat de gemeente inzet op fietsers want we hebben hier al een aantal keer aandacht voor gevraagd”.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?