Elia start met versterking van hoogspanningslijn tussen Kruibeke en Dilbeek

Op 16 april kende de Vlaamse Regering de vergunning toe voor het Elia-project “Mercator-Bruegel”. Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, start met de versterking van de bestaande hoogspanningslijn tussen de hoogspanningsstations ‘Mercator’ in Kruibeke en ‘Bruegel’ in Dilbeek.

De komende jaren vervangt Elia de bestaande elektriciteitskabels door kabels die meer elektriciteit kunnen transporteren. Hiervoor worden eerst 64 masten versterkt en 6 vervangen. De hoogspanningslijn loopt door 9 gemeenten en is 32km lang.

Versterking van de ruggengraat Belgisch elektriciteitsnet

Elia versterkt de noord-zuidas tussen Kruibeke en Dilbeek. Deze as vormt een belangrijk onderdeel van de ruggengraat van het Belgische elektriciteitsnet en is nodig voor het transport van elektriciteit doorheen het hele land. Via dit spanningsniveau (380kV) worden grote hoeveelheden elektriciteit efficiënt en snel getransporteerd. Bijkomend zorgt de versterking ervoor dat de elektriciteitsstromen via het 380kV-net beter gespreid en vervoerd worden.

“De komende 10 jaar versterkt Elia bijna het volledige 380kV-net in België. De energietransitie leidt tot meer interne elektriciteitsstromen in België en meer uitwisseling van elektriciteit met onze buurlanden. Daarom is deze versterking nodig", zegt Carolien Pouleyn, Project Communication Officer.

Vervanging bestaande elektriciteitsdraden & werken aan bestaande masten

De bestaande hoogspanningslijn krijgt een nieuw type elektriciteitsdraden die meer elektriciteit kunnen transporteren. Om de nieuwe en zwaardere elektriciteitsdraden te kunnen dragen zijn werken aan de bestaande hoogspanningsmasten nodig. Van 64 masten zal Elia de funderingen en het ijzerwerk versterken en 6 masten worden vervangen.

Planning van de werken

De 70 masten staan in 9 gemeentes en verspreid over 32km. Per mast is er een afzonderlijke planning. Buurtbewoners worden ingelicht van zodra de werken in hun omgeving starten. Eenmaal de masten versterkt zijn, worden de elektriciteitsdraden verwijderd en vervangen door de nieuwe elektriciteitsdraden. Dit deel van de werken start vanaf 2023. Daarna worden nog bebakeningsbollen gehangen zodat de hoogspanningslijn goed zichtbaar is. Dit gebeurt wanneer de lijn een rivier overspant, een autoweg kruist of in een militair oefengebied staat. In gebieden waar veel vogels voorkomen, plaatst Elia speciale vogelkrullen of fluorescerende bollen. Het einde van de werken is voorzien eind 2026.

Archief

Nieuwe belangrijke stap in versterking hoogspanningslijn Mercator-Bruegel


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?