Nieuwe belangrijke stap in versterking hoogspanningslijn Mercator-Bruegel

Elia, de Belgische hoogspanningsnetbeheerder, wil de bestaande hoogspanningslijn (380kV) tussen de hoogspanningsstations ‘Mercator’ en ‘Breugel’ versterken. Op 23 juni 2021 diende Elia de omgevingsvergunningsaanvraag in. Het openbaar onderzoek loopt van 28 oktober 2021 tot en met 27 november 2021.

Noord-zuidas elektriciteitsnet in België

Met het project Mercator-Bruegel versterkt netbeheerder Elia de noord-zuidas van het Belgische elektriciteitsnet. Deze noord-zuidas is onderdeel van de ruggengraat van het elektriciteitsnet dat nodig is voor het transport van elektriciteit doorheen het hele land. Via dit spanningsniveau (380kV) kunnen grote hoeveelheden elektriciteit snel en efficiënt worden getransporteerd. Over het hele land worden steeds meer hernieuwbare energiebronnen aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit leidt tot een toename van interne elektriciteitsstromen (fluxen) doorheen België. Dit project is nodig om die elektriciteitsstromen via het 380kV-net beter te kunnen spreiden en transporteren.

Versterking bestaande hoogspanningslijn

Elia zal de hoogspanningslijn (380kV) tussen de hoogspanningsstations ‘Mercator’ en ‘Breugel’ versterken. De hoogspanningslijn is ongeveer 32 kilometer lang en loopt door 9 gemeenten: Kruibeke, Temse, Bornem, Puurs-Sint-Amands, Buggenhout, Londerzeel, Merchtem, Asse en Dilbeek. De bestaande hoogspanningslijn wordt voorzien van een nieuw type elektriciteitsdraden dat meer stroom kan transporteren. Elia zal de funderingen en het ijzerwerk van 64 masten versterken en 6 masten vervangen. Dit is nodig omdat de nieuwe elektriciteitsdraden meer wegen dan de huidige exemplaren.

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Elia diende op 23 juni 2021 een vergunningsaanvraag in om de versterking van de bestaande hoogspanningslijn te kunnen uitvoeren. De aanvraag werd op 18 oktober 2021 volledig en ontvankelijk verklaard door de Vlaamse overheid. Het openbaar onderzoek in de gemeenten Kruibeke, Temse, Bornem, Puurs-Sint-Amands, Buggenhout, Londerzeel, Merchtem, Asse en Dilbeek start op 28 oktober 2021 en loopt tot en met 27 november 2021.

Vergunningsaanvraag inkijken

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd via de website van Elia, en via de gele affiches die hangen langs het traject. Tijdens het openbaar onderzoek kan u de volledige aanvraag inkijken in uw gemeentehuis of via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Een gegrond bezwaar kan schriftelijk worden ingediend via de gemeenten, via het omgevingsloket of per brief, verstuurd naar, college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?