Elektrische MIVB-bussen legden al 2 miljoen kilometer af

De elektrische bussen van de MIVB legden alles samen al 2 miljoen kilometer af sinds de aankomst van het eerste elektrische voertuig dat de MIVB midden 2018 op het net inzette. Een getal dat de komende jaren alleen nog zal stijgen op de kilometerteller.

De MIVB test sinds 3 jaar volledig elektrische bussen op haar net. Het gaat om 37 exemplaren van verschillende types: 7 elektrische midibussen (Solaris), 5 elektrische standaardbussen (Bluebus) en 25 elektrische gelede bussen (Solaris). De midi- en standaardbussen worden uitsluitend in de remise opgeladen. De gelede bussen laden zowel op in de stelplaats als op het net, dankzij snelle laadpalen aan de eindpunten, waar de bussen zich aan vasthaken via een stroomafnemer op het dak.

Het doel van deze test is de prestaties van de verschillende voertuigmodellen, hun autonomie, hun aanpassingsvermogen aan de exploitatiebeperkingen en de topologie van het Brusselse gewest (afstanden, smalle straten, oneffenheden, klimaat, enz.) te evalueren.

Door de exploitatie van deze drie elektrische voertuigtypes kan de MIVB toekomstige aankopen van elektrische bussen voorbereiden, die op het net worden uitgerold vanaf 2024.

Vanaf 2024 komt een nieuwe reeks elektrische gelede en standaardbussen in dienst. Deze bestelling zal een honderdtal extra elektrische voertuigen omvatten (gelede en standaard).

Milieuvoordeel

Met de twee miljoen afgelegde kilometer door de elektrische bussen kon de MIVB al ongeveer 1.900 ton CO2 besparen. In vergelijking met klassieke dieselbussen verminderde de CO2-uitstoot met 73%.

De geleidelijke vervanging van dieselbussen door voertuigen met properder technologie maakt deel uit van een ambitieus programma dat de MIVB enkele jaren geleden lanceerde om de impact van haar activiteiten op het milieu te verminderen: water-, energie- en afvalbeheer, milieuvriendelijke bouwprojecten, enz. 

Verwerven van nieuwe expertise

Op basis van hun technische ervaring bepalen de MIVB-teams de meest geschikte technologieën voor elektrische bussen voor het MIVB-busnet: type batterijen, oplaadvermogen, laadpalen voor de remises, laadpalen voor de eindpunten, locatie van oplaadpunten, herinrichting van depots en ontwerp van toekomstige stelplaatsen, IT-toepassingen, enz.

De MIVB-teams bepalen ook de prestaties van de volgende voertuigen: de autonomie die nodig is voor een optimale werking, het vermogen en de snelheid van het opladen en het verbruik van de voertuigen in de verschillende omstandigheden die op het net kunnen optreden.

Door het verbruik van elektrische bussen te meten, kan de autonomie ervan (voor bussen die alleen in de remise opladen) en de oplaadsnelheid (voor bussen die ook op het net opladen) worden bepaald. Dit verbruik varieert sterk naargelang de weersomstandigheden, de rijstijl, het verkeer, de belasting van de voertuigen, het reliëf van de lijnen, enz. De technici meten dus het verbruik in verschillende omstandigheden en dit in een reële situatie op het net, om zo de kenmerken te bepalen die nodig zijn voor toekomstige bestellingen.

Er komt ook heel wat informatie terug die nuttig is voor de exploitatie: planning van de buslijnen en van het opladen, het onderhoud van dit nieuwe type voertuig, het onderhoud van de oplaadapparatuur en, uiteraard, zuinig rijden.

Het comfort van de reizigers staat uiteraard centraal bij de keuze van de voertuigen en het ontwerp van het toekomstige elektrische busnet.

De MIVB nam haar eerste elektrische voertuig in april 2018 in ontvangst. Het was een Solaris-midibus. Hij werd in juni 2018 in gebruik genomen op lijn 33 met reizigers.

Andere elektrische voertuigen volgden: extra midibussen van Solaris, standaardbussen van Bluebus en gelede bussen van Solaris. Vandaag telt de vloot van elektrische voertuigen van de MIVB in totaal 37 elektrische bussen. Een vloot die net de kaap van 2 miljoen afgelegde kilometer rondde.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?