Eindelijk schadevergoeding

ROOSDAAL - Na een half jaar wachten hebben  Francois Vierendeels en Maria De Strijcker eindelijk de schadevergoeding gekregen die hen was toegekend na een rechtszaak over een kettingbotsing van bijna tien jaar geleden. Na een procedure van negen jaar werd het koppel in het gelijk gesteld en kregen ze een schadevergoeding toegewezen van 3.947 euro, die werd doorgestuurd aan hun advocaat op een speciaal daarvoor bestemde rekening. Om een onduidelijke reden – de advocaat weigerde elk commentaar – stortte die het geld echter niet door.

Samen met hun verzekeraar stapten Francois en Maria naar de stafhouder van de Orde van Advocaten, die bemiddelt bij dit soort conflicten. “De betrokken advocaat werd dan ook opgelegd de zaak meteen te regelen”, zegt stafhouder Alex Tallon. Amper enkele dagen later stond het bedrag ook op de rekening van de verzekeraar en het wordt een dezer dagen doorgestort aan het koppel. Bij de Orde is men tevreden over de tussenkomst. “We willen er nadruk op leggen dat een klacht bij de Stafhouder tot een snelle opvolging leidt”, zegt Tallon. “Het past immers binnen onze opdracht te waken over de deontologie van advocaten. Wie zich benadeeld voelt door zijn advocaat kan op een eenvoudige en kosteloze manier klacht bij ons indienen.” Meer info op www.baliebrussel.be.

 “Ook wij zijn uiteraard tevreden dat de zaak deels geregeld is”, zucht Maria. “Maar de miserie is nog niet achter de rug. Advocaat C. moet nu nog onze interesten betalen en voor de gerechtskosten van goed 1.100 euro werd nog niks gestort. De zaak bij de Stafhouder zal dus zeker blijven lopen.”

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?