Effect vakantie terugkeerders zwakt stilaan af in de scholen

Uit cijfers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding blijkt dat er tussen 13 en 26 september een positieve COVID-test afgenomen werd bij 0,32% van de leerlingen en 0,22% van de onderwijspersoneelsleden. 0,88% van alle leerlingen en 0,25% van de personeelsleden werd in quarantaine geplaatst. Opvallend is dat de stijging zich sterker toont in de 3de week van september: in de 4de week van september zwakt de stijging weer af. “Er zijn veel mensen teruggekeerd van een reis in het buitenland. We hadden dan ook een stijging van de cijfers verwacht na een paar weken school”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Hoopgevend is dat het effect van de terugkeerders in de meest recente cijfers afzwakt”.

Er wordt op dit moment in geen enkele sector zoveel getest als in het onderwijs. Het onderwijsveld rapporteert bovendien regelmatig en transparant over het aantal besmettingen en het aantal quarantaines op school. Eerder waren er al cijfers over de eerste anderhalve week van het schooljaar: nu zijn er voor het eerst cijfers over 2 volledige schoolweken (de 3de en de 4de week van september). In deze periode waren de oude richtlijnen over testafname en quarantaine nog van kracht. De nieuwe richtlijnen zijn van kracht sinds maandag 27 september.

In de periode tussen maandag 13 september en zondag 26 september werd er bij 3.835 leerlingen (0,32%) en 372 onderwijspersoneelsleden (0,22%) een positieve COVID-test afgenomen. 10.533 leerlingen (0,88%) en  417 personeelsleden (0,25%) werden in quarantaine geplaatst. Opvallend is dat de stijging zich sterker toont in de 3de week van september: in de 4de week zwakt de stijging weer af. Er is ook een verschil tussen de onderwijsniveaus: in het basisonderwijs zijn de cijfers gestegen in deze rapporteringsperiode, maar in het secundair onderwijs is er een dalende trend. Dat kan het positieve gevolg zijn van de hoge vaccinatiegraad onder de scholieren. Volgens de meest recente cijfers kreeg al 84% van de 12- tot 17-jarigen in Vlaanderen minstens één prik.

De nieuwe richtlijnen over testafname en quarantaine bepalen dat leerlingen lager onderwijs nu getest worden zodra er twee bevestigde besmettingen zijn binnen één week (voorheen binnen een periode van twee weken) en dat kinderen de quarantaine kunnen verlaten zodra ze negatief testen. De nieuwe richtlijnen zullen vooral effect hebben op de duur van de quarantaine, die in veel gevallen fors ingekort kan worden. Binnen onderwijs blijft men evenwel massaal testen, zodat de evolutie van de pandemie permanent wordt opgevolgd.

“We houden vinger aan de pols om te zien of de dalende trend in de 4de week van september zich nu verder zal doorzetten”, zegt Weyts. “Het is niet onlogisch dat er besmettingen blijven opduiken in de leeftijdsgroep die nog niet gevaccineerd kan worden. Een maand na de heropening van de scholen is er ook geen grote nieuwe golf gekomen in de ziekenhuizen. De succesvolle vaccinatiecampagne in Vlaanderen biedt duidelijk veel bescherming”.

De cijfers van de CLB’s zijn gepubliceerd op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronacijfers-clb


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?