Eerste kleine bijstellingen voor circulatieplan Sint-Rochus

De stad Halle heeft een eerste korte stand van zaken opgemaakt over het circulatieplan dat eind augustus van start ging in de Halse wijk Sint-Rochus. Op een grondige evaluatie van het plan is het nog wachten tot november.

Op 27 augustus geleden startte het plan 'Ademruimte voor Sint-Rochus'. Met dat plan wil het gemeentebestuur van Halle van de Sint-Rochuswijk een leefbare wijk maken waar het aangenaam en gezond is om te wonen, waar veilige schoolomgevingen een prioriteit zijn en waar fietsers en stappers zich op een comfortabele en veilige manier door het verkeer kunnen bewegen.

"Inmiddels werd alle signalisatie in de wijk aangebracht. Enkel in de Prins Van Luiklaan moet er nog een kleine aanpassing aan de verkeersborden gebeuren en in de Welkomstlaan en Halleweg worden nog markeringen aangebracht", laat de stad weten. "Het is nog te vroeg om een volledige balans op te maken, dat zal gebeuren bij een zeer grondige evaluatie in het najaar (november). Alle meldingen en suggesties worden op dat moment zeker meegenomen. Kleine, al doenbare aanpassingen om de veiligheid nog te verhogen of de signalisatie duidelijker te maken kunnen uiteraard al tussentijds. Daartoe organiseren de stadsdiensten en het mobiliteitsplatform regelmatig vergaderingen."

Een eerste overleg leverde alvast een aantal antwoorden op veel gestelde vragen op. Een overzicht per straat:

• Sint-Rochusstraat
- De politie plaatste een 'smileybord' op de Sint-Rochusstraat. Deze borden werken sensibiliserend, maar meten ook de snelheid. Op die manier krijgen we een zicht op de snelheid in deze straat en kunnen er eventueel maatregelen genomen worden.
- Bewoners van de Sint-Rochusstraat mogen in alle aangrenzende zones parkeren: de groene, de rode én de gele. Ook al staat er in de brochure en op hun bewonerskaart enkel de groene en de rode zone vermeld.
- De fietssuggestiestrook vanuit de Sint-Rochusstraat doortrekken tot aan de Basiliekstraat is verkeerstechnisch niet zo eenvoudig, maar wordt zeker meegenomen in de globale evaluatie.

• Chopinlaan
- Ook hier plaatste de politie een 'smileybord'. Zij werken sensibiliserend, maar meten ook de snelheid. Op die manier krijgen we een zicht op de snelheid in de Chopinlaan en kunnen er eventueel maatregelen genomen worden.
- De verkeersdruk in de Chopinlaan wordt van nabij opgevolgd en geëvalueerd.

• Balthazarstraat
- De Lijn werd gecontacteerd en de snelheidsmeldingen werden overgemaakt.
- De Lijn neemt initiatieven om foutparkeerders te sensibiliseren (flyers).

• Albertstraat
- Er wordt bekeken of de aannemer die de schilderwerken voor de stad uitvoert fietslogo’s kan aanbrengen op het fietspad, dat nu soms als parkeerstrook wordt gebruikt. Sowieso komen er uiterlijk in december 'Biggenruggen' (ovaalvormige afscheidingen die dienen om weggedeelten van elkaar te scheiden) op deze plaats.
- De Albertstraat wordt in 2018 heraangelegd. Bij de heraanleg wordt een rode toplaag aangebracht zodat de fietsstraat nog beter herkenbaar is.

• Melkerijstraat
- Er wordt bekeken of de aannemer die de schilderwerken voor de stad uitvoert fietslogo’s op het fietspad kan aanbrengen. Sowieso komen er uiterlijk in december 'Biggenruggen' (ovaalvormige afscheidingen die dienen om weggedeelten van elkaar te scheiden) op deze plaats.
- De breedte van de parkeerstrook in De Melkerijstraat is wettelijk correct en gekozen in functie van de beschikbare ruimte in de straat. Voorheen was er geen belijning in de Melkerijstraat om de parkeerstroken aan te duiden.

• Nijvelsesteenweg ter hoogte van de Halleweg (fietsoversteek)
- De fietsers hebben voorrang op de oversteekplaats. De oversteek wordt aangeduid met de nodige verkeersborden. Ter hoogte van de bakkerij werd een verdrijvingsvak (witte schuine strepen) aangebracht om de zichtbaarheid te verhogen. Op zo’n verdrijvingsvak mag je niet rijden, stilstaan of parkeren. Omdat dit toch gebeurt, worden er op korte termijn betonblokken geplaatst.

• Biezeweide
- Er worden extra plooibakens aangebracht ter hoogte van de knip om de doorgang onmogelijk te maken.

• Elisabethlaan en Leopoldstraat?
- Eind september wordt door het mobiliteitsplatform bekeken of hier ook bewonersparkeren kan worden ingevoerd.

Archief

Lees ook : N-VA voorzichtig positief over circulatieplan Sint-Rochus

Lees ook : Stad presenteert voorstellen om verkeerssituatie in Sint-Rochus te verbeteren


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?