Stad presenteert voorstellen om verkeerssituatie in Sint-Rochus te verbeteren

Een zone-30 in heel Sint-Rochus, een knip tussen de Biezeweide en de Rood Kruisstraat en een netwerk van fietspaden. Het zijn allemaal maatregelen die het Mobiliteitsplatform gisteren voorstelde aan de burgers om de verkeerssituatie in en rond Sint-Rochus te verbeteren. En als het van burgemeester Dirk Pieters afhangt dan zullen een aantal van deze suggesties in september al in werking treden.

Iedereen was welkom op deze mobiliteitsavond die doorging in de raadzaal van het stadhuis. “We willen hiermee samen met de burgers bekijken wat we op korte termijn willen doen om de verkeerssituatie aan te pakken”, vertelt burgemeester Dirk Pieters. “Daarom richtten we een Mobiliteitsplatform op dat bestaat uit vrijwilligers die veel kennis hebben over het verkeer. Zij stelden voor om aan de bevolking zelf eens te vragen wat ze wilden dat er veranderde in Sint-Rochus. Tijdens de twee voorgaande vergaderingen kregen de burgers de kans om zelf voorstellen te doen.”

Vervolgens bekeek het Mobiliteitsplatform de haalbaarheid van de suggesties van de stedelingen. En gisteren stelden de vrijwilligers de beste maatregelen voor op deze derde mobiliteitsavond. “We willen hiermee de situatie snel verbeteren”, vertelt Dirk Pieters. “Met een aantal van deze voorstellen willen wij in juni al naar de gemeenteraad stappen zodat we deze in augustus al kunnen uitvoeren. Op die manier kunnen een aantal maatregelen in september al van start gaan. Maar vooraleer we alles gaan voorleggen aan de gemeenteraad vonden we dat we toch nog een laatste keer moesten terugkoppelen naar het volk om hun te laten reageren op deze voorstellen.”

Zone-30

Maar hoe wil het Mobiliteitsplatform het gebied in en rond Sint-Rochus nu verkeersveiliger maken? “Op vlak van snelheid stellen we voor om in heel Sint-Rochus een zone-30 in te voeren”, zegt Koenraad Meiresonne van het Mobiliteitsplatform. “Voertuigen zullen hierdoor maximaal een minuut langer spenderen om het gebied door te rijden. Daar staat tegenover dat de verkeersveiligheid enorm verhoogd zal worden want de kans op ongevallen verkleint. Als er al ongevallen plaatsvinden dan zullen de gevolgen bij een snelheid van slechts 30km/u veel minder ernstig zijn.”

Meer fietspaden

Het Mobiliteitsplatform analyseerde ook de infrastructuur voor voetgangers en fietsers. “Voor voetgangers zijn er in en rond Sint-Rochus voldoende mogelijkheden”, stelt Koenraad Meiresonne. “Maar dat is niet het geval voor de fietsers. Er is een fietspad langs de Nijvelsesteenweg, er zijn fietsvoorzieningen langs de Welkomstlaan en langs de spoorlijn zijn er ook fietspaden. Maar daartussen is er niets, de fietspaden zijn onderling niet verbonden. Als we dit vervoersmiddel willen promoten, dan moeten we een fietsnetwerk creëren.”

Daarom raadt het Mobiliteitsplatform aan om een fietspad aan te leggen in de Albertstraat. Verder denken ze ook dat het een goed idee is om fietsinfrastructuur te voorzien in de Melkerijstraat en op het Kardinaal Mercierplein. Het aanleggen van fiets- en voetgangersinfrastructuur langs de “landingsbaan” (N203) tot aan de toegang van de treinperrons en de Sint-Annabrug lijkt voor het denkplatform ook geen slecht idee en een nieuw fietspad op de Halleweg zou ook een goede oplossing zijn. Om het netwerk te vervolledigen stelt de denkgroep voor om, onder andere in de Pastoor Bernaertsstraat, fietssuggestiestroken te voorzien. Dat is geen fietspad maar een strook die aan de zijkant van de weg wordt aangebracht. Het is een deel van de rijbaan waarop auto’s nog steeds mogen rijden.

Eenrichtingsverkeer

Om alles veiliger te maken, probeerde het Mobiliteitsplatform voor hun voorstellen veel gebruik te maken van eenrichtingsverkeer. “De Sint-Rochusstraat, de Melkerijstraat, de Pastoor Bernaertsstraat, de Halleweg en de Panoramalaan zullen in onze plannen eenrichtingsstraten worden”, zegt Koenraad Meiresonne. “De rijrichtingen in deze straten zijn niet willekeurig gekozen. We willen hiermee een soort van netwerk creëren.”

Knippen

In het gebied tussen de Nijvelsesteenweg, de Sint-Rochusstraat en de E-429 hebben de bewoners veel last van sluipverkeer. Aangezien eenrichtingsverkeer hier volgens het Mobiliteitsplatform weinig zou kunnen oplossen, gaat men hier knippen. “Om het sluipverkeer in het gebied drastisch te verminderen opteren we hier voor een welgemikte knip tussen de Biezeweide en de Rood Kruisstraat”, zegt Koenraad Meiressonne. “Hiermee weren we al het doorgaand verkeer dat van aan de ‘Landingsbaan’ naar de E-429 wil rijden.” De knip zal worden gemaakt aan “Café Blauw-Geel" en de vroegere brouwerij.

Bewonerskaarten

Om de parkeerregeling in het centrum van Sint-Rochus aan te pakken, stelt het Mobiliteitsplatform voor om het systeem met de bewonersparkeerkaarten uit te breiden naar vier kleine zones. De prijzen van de parkeerkaarten liggen nog niet vast maar het platform raadt aan om de bewoners voor een eerste kaart tussen de 20 en 50 euro te laten betalen. Wie een tweede kaart wil of een garage bezit zal tussen de 150 en de 200 euro moeten betalen.

In de voorstellen van het platform komt ook duidelijk naar voren dat het beurtelings parkeren in het centrum van Sint-Rochus in de toekomst zal verdwijnen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?