N-VA voorzichtig positief over circulatieplan Sint-Rochus

Volgens N-VA Halle bevat het nieuwe circulatieplan, dat in de loop van de maand augustus zal ingevoerd worden in Sint-Rochus, heel wat positieve elementen. Toch is het volgens de oppositiepartij zeker ook niet al goud wat blinkt.

Vanaf 27 augustus wordt de hele Sint-Rochuswijk in Halle een zone 30, met uitzondering van de Nijvelsesteenweg (tussen de Leopoldstraat en E429) en de Welkomstlaan (Landingsbaan), waar je 50 km/u mag rijden. Het Abeelenveld komt in de bebouwde kom te liggen en wordt ook zone 30.

Verder zijn er nog tal van wijzigingen op verkeersvlak met heel wat aandacht voor fietsers en voetgangers. Lees hier het volledige document met daarin de nieuwe regeling die in zal gaan vanaf 27 augustus.

"Goed nieuws"

N-VA Halle laat weten dat onder andere het nieuws over de twee fietsstraten goed is. "Zeker voor de bewoners van de Albertstraat. Zij behouden niet alleen een aantal parkeerplaatsen in hun straat, de straat krijgt bovendien ook een nieuwe laag asfalt om van de straat een volwaardige fietsstraat te maken", klinkt het.

Betalend

“Toch is het niet al goud wat blinkt,” gaat N-VA Halle fractieleider Wim Demuylder verder. "Ik vind dat de impact van de komst van de Zuidbrug op de Sint-Rochus wijk onvoldoende onderzocht werd. Ik betreur ook dat er geen laad- en losplaatsen zijn voorzien in de Sint-Rochusstraat. Leveranciers van goederen zullen hierdoor de fietssuggestiestrook inpalmen. En ook over het betalend parkeren op de Sint-Rochusstraat heb ik zo mijn bedenkingen.”

Rondpunt

N-VA Halle gemeenteraadslid Nelly Lanis van haar kant wijst op de impact van het circulatieplan op de E. Ysayestraat. “Deze straat met toch heel wat sportterreinen zal veel meer verkeer te verwerken krijgen. En ik zou heel graag ook een rond punt zien ter hoogte van het kruispunt van de E. Ysayestraat met de Welkomstlaan. Het verkeer dat van de snelweg komt zal dan veel sneller afgeremd worden. Ook een parallelweg langs de Welkomstlaan verdient nog verder onderzoek.”

Knip

“N-VA Halle zal dit dossier van zeer nabij opvolgen,” besluit Demuylder. “Ik ben benieuwd hoe de bestuurders zullen reageren op het nieuwe circulatieplan. Voor een aantal straten zoals de J. Petrestraat is een grondige opvolging nodig. En ik wil ook nog zien wat de gevolgen zullen zijn van de knip voor de Biezeweide.”

Lees ook : Stad presenteert voorstellen om verkeerssituatie in Sint-Rochus te verbeteren


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?