Een primeur voor Roosdaal…en een primeur voor Roosdaal-Anders

Vorige vrijdag vond in de raadszaal van het gemeentehuis van Roosdaal de installatie plaats van de nieuwe gemeenteraad. Voor het eerst in de geschiedenis van Roosdaal werd het mandaat van Voorzitter van de gemeenteraad losgekoppeld van het mandaat van Burgemeester. Als Voorzitter van de gemeenteraad werd er voor het eerste jaar gekozen voor Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders). Hij zal worden opgevolgd door Koen Muyldermans (CD&V) die de taak van voorzitter voor de resterende vijf jaar van deze legislatuur zal waarnemen.

Tweemaal een primeur! En dat verdient een woordje uitleg : twaalf jaar geleden werd er vanuit de wetgeving voor het eerst de kans geboden om de Burgemeester niet automatisch ook Voorzitter te maken van de gemeenteraad. In Roosdaal is men er niet in geslaagd deze kans te benutten en bleef de Burgemeester de voorbije twee legislaturen ook de Voorzitter van de gemeenteraad.

 

Roosdaal-Anders heeft van bij het begin gepleit voor een communicatie over de partijgrenzen heen. "Wij willen de stem zijn van iedereen, van elke inwoner van Roosdaal. Eén van onze topprioriteiten was en is dat elke inwoner van Roosdaal niet enkel het gevoel moet krijgen dat er naar haar/hem wordt geluisterd maar dat de resultaten dit ook mogen uitwijzen", klinkt het.

 

"Wij waren dan ook aangenaam verrast dat we vanuit CD&V - die bij de verkiezingen van 14 oktober opnieuw een, hetzij nipte, absolute meerderheid haalde - een uitgestoken hand kregen: vanaf deze legislatuur willen ook zij een luisterend oor hebben voor alle inwoners van Roosdaal en dus ook voor de kiezers van o.a. Roosdaal-Anders en Groen. Na een aantal positieve gesprekken die wij samen met hen hadden kwam het voorstel om het mandaat van Voorzitter van de gemeenteraad vanaf nu los te koppelen van het mandaat van Burgemeester (eerste primeur) en dat Roosdaal-Anders, in hoofde van Dirk Evenepoel, voor 1 jaar dit mandaat van Voorzitter van de gemeenteraad op zich zou nemen. Lees: de voorzitter van de gemeenteraad wordt iemand vanuit de oppositie (tweede primeur). Voor ons, Roosdaal-Anders, voelt dit aan als een nieuwe wind die opsteekt …. een nieuwe wind die waait over partijgrenzen heen …. en dit konden we niet weigeren."

 

"Wij, Roosdaal-Anders, hopen in dat eerste jaar, dankzij deze uitgestoken hand van de CD&V, oprecht te kunnen bewijzen dat het allen samen ‘Anders’ kan! Maar ‘Roosdaal - Anders’ zou anders niet zijn mochten wij ons beperken tot dat eerste jaar. De volledige legislatuur zullen wij constructief en onvermoeid blijven ijveren om onze programmapunten verwezenlijkt te zien."

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?