Een kind op twee uit Zellik vindt geen school in de buurt

In Asse is er te weinig plaats in de scholen: een kind op twee uit Zellik vindt geen school in de buurt. Om die problematiek aan te kaarten, fietste een delegatie van de Zellikse scholen naar het ministerie van Onderwijs, waar minister Weyts hen ontving.

Van de 605 kinderen die zich dit jaar in Asse voor de basisschool hebben aangemeld, is er voor 59 geen plaats. Hiervan is meer dan 50% afkomstig uit regio Zellik. De druk op deze regio is enorm.

"De vrije inschrijvingen moeten nog starten. We weten uit het verleden dat er nog extra kinderen op de wachtlijsten zullen komen. Deze cijfers geven dus nog geen volledig beeld", laat de gemeente bovendien weten. "Alle Zellikse scholen zijn bereid om uit te breiden, maar we hebben hiervoor extra capaciteitsmiddelen van Vlaanderen nodig. De middelen die reeds werden aangereikt door Vlaanderen zijn onvoldoende. Scholen die werden bijgebouwd, zijn opnieuw te klein. In de rand van Brussel kampen we met een gelijkaardige problematiek als deze in de grootstad, maar we beschikken niet over dezelfde middelen. Ook in onze buurgemeenten in de Vlaamse rand vinden deze kinderen geen plaatsen, want daar kampt men met hetzelfde probleem."

Deze druk zal volgens het gemeentebestuur enkel nog toenemen. "De cijfers rond kansarmoede en anderstaligheid zijn nergens hoger dan in deze regio. Als net deze kinderen niet naar school kunnen, heeft dit rampzalige gevolgen", luidt het.

Om deze boodschap kracht bij te zetten fietste een delegatie van de Zellikse scholen maandag naar het ministerie van Onderwijs, waar minister Weyts hen ontving. "We speelden een video af en overhandigden hem de gedichten en knutselwerkjes van de Zellikse leerlingen om dit initiatief een hart onder de riem te steken. Zij willen immers ook dat al hun vriendjes, broers en zussen naar school kunnen gaan."

"We hopen dat we gehoord worden, maar blijven ondertussen niet bij de pakken zitten. We blijven creatief op zoek gaan naar mogelijke oplossingen en het Huis van het Kind Asse zal na de vrije inschrijvingsperiode de mensen van de wachtlijsten opbellen en samen met hen op zoek gaan naar mogelijke oplossingen indien ze die zelf nog niet gevonden hebben. We willen echt vooruit, maar hulp van Vlaanderen is hier noodzakelijk. Dit kunnen we niet alleen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?