Binnen- en buitenplan erediensten vastgelegd in protocol

Ook inzake erediensten werden op de voorbije overlegcomités versoepelingen in het vooruitzicht gesteld vanaf 9 juni. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne sprak samen met de vertegenwoordigers van de verschillende erediensten en de georganiseerde vrijzinnigheid nieuwe protocollen af om deze ordentelijk en met respect voor de coronamaatregelen te laten verlopen. De nieuwe regels treden vanaf 9 juni in werking.

Net zoals van de brede bevolking werden het voorbije jaar veel inspanningen gevraagd van de gelovigen en de gebedshuizen.

Op 14 april besliste het Overlegcomité om vanaf 8 mei een breed buitenpakket uit te rollen. Ook (ere)diensten kunnen sinds die datum plaatsvinden in open lucht met een maximum van 50 personen. Op het Overlegcomité van 11 mei zijn de (ere)diensten vervolgens meegenomen in het pakket versoepelingen van de eerste fase van het Zomerplan dat komende woensdag 9 juni in voege treedt. Vanaf dan kunnen (ere)diensten binnen plaatsvinden met een maximum van 100 personen en buiten met een maximum van 200 personen. Op 1 juli worden deze maxima opgetrokken naar respectievelijk 200 en 400.

Deze versoepelingen zijn natuurlijk gekoppeld aan een reeks veiligheidsmaatregelen. De voorbije weken hebben de vertegenwoordigers van alle erkende erediensten en de georganiseerde vrijzinnigheid samen met de minister constructief samengewerkt om hierover protocollen af te sluiten.

Nieuw protocollen

Het protocol Binnenplan en het gewijzigde protocol Buitenplan zijn vandaag vastgelegd, na positief advies van het Corona-commissariaat. Deze treden vanaf woensdag 9 juni in werking. Naast een aantal vanzelfsprekende maatregelen (afstand houden, mondmasker, handen ontsmetten, binnenruimtes verluchten, geen grote samenscholingen, enz.), zijn er voor de verschillende (ere)diensten specifieke afspraken gemaakt.

Zo zullen er geen schalen of mandjes rondgaan voor geldinzamelingen, maar moet geld coronaproof ingezameld worden aan verzamelpunten. Bij gezangen wordt er steeds 5 meter afstand gehouden tussen de koorleden/voorzangers en de aanwezigen, en zullen koorleden of voorzangers hun mondmasker aanhouden als ze geen onderlinge afstand van minstens 3 meter houden. Bij huwelijken worden de ringen op voorhand klaar gelegd en enkel vastgenomen door het bruidspaar.

Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over bijvoorbeeld doopsels, de handoplegging, de ziekenzalving, het Heilig Avondmaal, het uitdelen van het antidoron (gezuurd brood dat gezegend is), het individuele gebedstapijt in moskeeën, de Heilige Communie, Dana-ceremonies, geboortefeesten, lentefeesten en feesten van de vrijzinnige jeugd. Er wordt ook de nodige aandacht besteed aan de communicatie en de signalisatie van de maatregelen.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “We hebben eind vorig jaar afgesproken dat we de specifieke regels rond gebedshuizen zouden versoepelen van zodra de gezondheidssituatie ons dat toelaat. Vandaag hebben we die nieuwe afspraken die kaderen in het Zomerplan vastgelegd in protocollen. Deze laten toe dat gebedshuizen vanaf 9 juni meer gelovigen zullen kunnen ontvangen. Ik dank de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de georganiseerde vrijzinnigheid voor hun constructieve samenwerking.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?