Dynamische borden regelen verkeer in Bosstraat en Lostraat

Tijdens de herfstvakantie werden in de Bosstraat en in de Lostraat (wegvak tussen het kruispunt met de Kloosterstraat en het kruispunt met de Weverstraat) dynamische verkeersborden geplaatst. De borden zijn deel van de verkeersmaatregelen in de schoolomgevingen (Sint-Amandus en vzw Verenigde scholen Sint-Franciscus) om een stuk van de Bosstraat en de Lostraat in de schoolspits tijdelijk éénrichting te maken. Deze maatregelen werden reeds vorige schooljaar ingevoerd.

“Leerkrachten en vrijwilligers hebben maanden die de verkeersborden geplaatst. Nu worden ze allemaal eervol van hun taak ontlast. Hun inzet heeft toegelaten om aan te tonen dat tijdelijke éénrichting een goede oplossing is om de lasten van de ochtendspits aan de scholen in de Bosstraat en Lostraat te verminderen”, zegt schepen de Béthune.

“Ook onze mobiliteitsdienst, technische dienst en de politiedienst hebben zich de laatste maanden sterk voor dit project ingezet”, zegt burgemeester Wim Goossens. “En natuurlijk was dit alles ook alleen maar mogelijk door de goede samenwerking met de leerkrachten en directies van de beide scholen”, geeft schepen van Onderwijs An Van den Spiegel nog aan.

Het schepencollege is er zeker van dat deze investering van 20.000 euro een goede zaak is. Daarvan wordt 10.000 euro via subsidies voor veilige schoolomgevingen door de Vlaamse overheid betaald .


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?