Droogtecommissie adviseert om droogtemaatregelen te versoepelen

De Droogtecommissie van de Vlaamse overheid adviseert alle provinciegouverneurs om de droogtemaatregelen te versoepelen.

"Omwille van het gedaalde drinkwaterverbruik en de beschikbaarheid van regenwater verdwijnt de nood aan beperkingen op het gebruik van leidingwater,  grondwater en regenwater. Daarom adviseert de Droogtecommissie van de Vlaamse overheid aan de bevoegde instanties om de gebruiksbeperkingen in te trekken. Het gaat dan onder meer om het wassen van de wagen, besproeien van gazon en tuinen, beregenen van sportvelden en akkers, ...", staat te lezen op de website van de Droogtecommissie.

Volgens de droogtecommissie hebben de gouverneurs de bevoegdheid om de versoepelde maatregelen in hun provincie aan te passen. Een officieel bericht hierover kregen we nog niet, maar de gemeente Zaventem laat via haar website alvast weten dat er een aanpassing gebeurde.

Wat wel al officieel is dat het zeker wel verboden blijft om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen. Toch is er hier wel al een uitzondering van kracht : Boeren mogen water uit beken pompen voor hun vee

Archief

Maatregelen tegen onnodig waterverbruik blijven van kracht


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?