Maatregelen tegen onnodig waterverbruik blijven van kracht

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte heeft laten weten dat de maatregelen tegen onnodig waterverbruik van kracht zullen blijven tot volgende week. Het heeft de afgelopen dagen namelijk niet genoeg geregend om deze regels te versoepelen. 

Tuinen, grasperken, sportterreinen en veldjes mogen dus nog steeds niet besproeid worden met leidingwater. Enkel land- en tuinbouwondernemingen mogen hun gewassen nog besproeien. Particuliere zwem- en plonsbaden van meer dan honderd liter en vijvers en fonteinen mogen ook niet meer met leidingwatergevuld worden. Verder is het ook verboden om auto's, aanhangwagens, opleggers en andere motorvoertuigen te wassen. Al gelden er hier wel uitzonderingen voor professionele activiteiten of gespecialiseerde ondernemingen. 

Het leidingwater mag ook niet meer gebruikt worden voor de reiniging van daken, gevels, straten, stoepen, voetpaden en riolen. Het is wel nog steeds toegelaten om bovenstaande activiteiten uitsluitend tussen 20u en 8u uit te oefenen met niet-leidingwater zoals regenwater en putwater. Overdag is dit niet toegelaten omwille van de verdamping. Wie toch leidingwater gebruikt, riskeert een straf van 8 tot 14 dagen in de gevangenis of een boete van 26 euro tot 200 euro.

Captatieverbod

Het lage peil van onbevaarbare waterlopen zoals de Zenne kan een gezondheidsrisico vormen of ecologische schade berokkenen. Om schade en risico's te vermijden, koos de provinciegouverneur ervoor om een captatieverbod in te stellen. Daardoor mag er geen water uit deze waterlopen meer opgepompt worden. De sitautie voor bevaarbare waterlopen wordt nauw opgevolgd.

Deze maatregelen van 25 juli blijven behouden tot volgende week.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?