Gemeente Pepingen ondertekent charter “Een bibliotheek voor iedereen”

Voor de vakantie besliste het schepencollege van Pepingen om het charter “Een bibliotheek voor iedereen” te ondertekenen. Door het charter te onderschrijven, geeft het gemeentebestuur een krachtig signaal en erkent het de belangrijke functie die een bibliotheek in de gemeente vervult.

“Het college vindt het belangrijk dat het nieuwe gemeentebestuur in 2019 blijft investeren in de bibliotheek. Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. De besturen zijn vrij en bepalen nu zelf of een bibliotheek nodig is en welke werking zij moet uitbouwen. Het gemeentebestuur gaat er vanuit dat de bibliotheek een basisdienst blijft waarop elke burger recht heeft. De bib biedt een veilige en toegankelijke plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Met allerlei projecten en initiatieven stimuleert ze kenniscreatie en kennisuitwisseling. Bibliotheken werken aan leesbevordering en stimuleren leesplezier bij jong en oud. Ze werken aan informatievaardigheden en mediawijsheid. Iedereen kan er terecht, van jongeren tot senioren, van vluchtelingen tot mensen in armoede. Zo werken bibliotheken mee aan een maatschappij waarin iedereen volwaardig kan participeren. Bibliotheken zijn, zeker in deze multimediale tijden, van onschatbare waarde. Dit draagt bij aan een warme en duurzame samenleving met oog voor kennis, innovatie en ontmoeting. Een samenleving waarin plaats is voor iedereen!”

Zagerij

 Door de ondertekening zet het gemeentebestuur de beslissing om de bibliotheek te huisvesten in het centrum kracht bij. “De bib mag geen eiland zijn, maar moet mee haar rol spelen in het brede gemeentelijk beleid en de spil worden van het lokale cultuurbeleid. De bib moet een “open” cultuurhuis worden. De centrale ligging en de vlotte bereikbaarheid zijn belangrijke troeven voor de bib. Daarom opteert het gemeentebestuur voor een nieuwe, moderne bib in het centraal dienstverleningscentrum dat het gemeentehuis en de Zagerij samen zullen vormen. “


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?