Dilbeek niet akkoord met snelheidsverlaging Ternatse Bodegemstraat

De gemeente Dilbeek is niet akkoord met de snelheidsverlaging op de Bodegemstraat in Ternat, die overloopt in de Dilbeekse Ternatstraat. De snelheidswijziging werd op deze gemeenschappelijke verbindingsweg niet overlegd met Dilbeek. Bovendien heeft Dilbeek ook twijfels bij deze beslissing.

Geen overleg

Mensen die van Bodegem naar Ternat rijden zullen het misschien al hebben vastgesteld. De zone 50 gaat er over in een zone 70 om enkele 100den meters verder weer in 50 over te gaan. "Een éénzijdige beslissing van de gemeente Ternat, die hierover op geen enkele manier in overleg is gegaan met Dilbeek. Beide wegen lopen nochtans in elkaar over" stelt schepen van Openbare Ruimte Stijn Quaghebeur. "Destijds hebben we nochtans zeer goed samengewerkt bij het project van de heraanleg van de Bodegemstraat en de Ternatstraat. De werken stopten niet abrupt aan de gemeentegrens en het gevaarlijke kruispunt op Ternats grondgebied werd eveneens opgenomen in de werken. Bovendien beslisten we de bestaande snelheidsregimes aan te houden."

Ontworpen als zone 70

Dit is ook zichtbaar in het wegontwerp. "In een zone 50 liggen de fietspaden naast de weg, in zone 70 worden ze gescheiden door een haagje. Het is dus vreemd om een weg eerst als zone 70 in te richten om er dan enkele maanden later 50 van te maken. Dit is bovendien in strijd met de Vlaamse richtlijnen inzake fietspaden. Ik vermoed dat men niet van plan is de weg terug op te breken?" vervolgt Quaghebeur.

Logische snelheid (?)

"We vragen ons ook af of het invoeren van een snelheidsregime van 50km/u op een rechtlijnige verbindingsweg met amper woningen wel logisch is. Een logische snelheid is een gerespecteerde snelheid. Een weg die er uit ziet als een 70 per uur weg omvormen tot 50 is het paard achter de wagen spannen. Ik kan me inbeelden dat de maatregel is genomen om de verkeersveiligheid te verhogen maar dat doe je niet door enkel de snelheidsborden te vervangen. Ik kan enkel maar hopen dat het om een tijdelijke maatregel gaat in afwachting van een veilige heraanleg van de weg, met fietspaden. Net zoals we reeds verderop samen hebben gedaan op het gemeenschappelijk Dilbeeks/Ternats stuk", besluit schepen Quaghebeur.

Uitgebreide reactie van Ternats schepen van mobiliteit Geert De Feyter:

"De Bodegemstraat hebben we inderdaad samen aangepakt tot over de grens, met een goede samenwerking met Dilbeek, die wij zeker willen in stand houden. Het stuk dat nog aangepakt dient te worden op grondgebied Ternat wordt volop uitgewerkt. Elke gemeente heeft zijn eigenheid, met specifieke besoignes.

Na het eerste openbaar onderzoek kregen we veel bezwaren van aangelanden en bewoners over het aanhouden van het snelheidsregime 70. Binnen de ‘projectstuurgroep Bodegemstraat’ (bestaande uit dienst mobiliteit en openbare werken Vlaams-Brabant, voorzitter mobiliteitsraad, Sweco, De Lijn, aantal medewerkers Ternat, mobiliteitsmedewerkers Vlaanderen) is dan beslist om de snelheidsbeperking te verlagen naar 50km/u.  Dit omdat er op de Bodegemstraat, gelegen op grondgebied Ternat, een groot deel aanliggende fietspaden zullen worden aangelegd (en slechts heel beperkt vrijliggende fietspaden).

De mobiliteitsraad heeft dit positief geadviseerd.

Bovendien is de vraag gekomen van bewoners en ouders wiens kinderen met de fiets in Ternat school lopen, om er nu reeds zone 50 van te maken aangezien er momenteel geen fietspad is.  (Enkel verhoogde berm in 1 richting).

Het tweede openbaar onderzoek is intussen afgelopen en we kregen geen bezwaren meer binnen, wat aantoont dat deze herinrichting gedragen wordt.

Daarnaast is het zelfs zo dat een groot deel van de N285 naar zone 50 zal gaan, lijkt het nog onlogisch om Bodegemstraat zone 70 te behouden.  I.f.v. wegcategorisering is het niet logisch dat lokale ontsluitingsweg (Bodemstraat) 70 km per uur zou zijn en interlokale weg (N285) maar 50 per uur."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?