DierAnimal legt 17 lijsten neer over het hele land

DierAnimal, de nieuwe nationale, verenigde, tweetalige Belgische partij voor dieren is erin geslaagd om 17 kieslijsten neer te leggen over heel het land. Meer dan 200 kandidaten verdedigen de zaak van de dieren op 26 mei 2019.

“Onze partij die het levenslicht zag eind 2017 en in februari 2018 voor het voetlicht trad is flink gegroeid”,vertelt een tevreden Constance Adonis, voorzitster van de partij DierAnimal. “Na weken van keihard werken en een ware krachttoer zijn we erg blij dat we ons doel hebben bereikt met het voorleggen van 17 lijsten in het hele land.”

In totaal treden 200 kandidaten, allemaal tenminste vegetariër of veganist, aan voor de verkiezingen van 26 mei 2019 met de hoop om de dieren te kunnen vertegenwoordigen op verschillende machtsniveau's.

DierAnimal komt op in Brussel (Franstalig en Nederlandstalig kiescollege), in Antwerpen (op federaal niveau en voor het Vlaams Parlement), in Vlaams-Brabant (Vlaams Parlement), in Waals-Brabant (Waals Parlement), in de centrumregio rond Bergen (Waals Parlement), in West-Vlaanderen (federaal en voor het Vlaams Parlement), in Oost-Vlaanderen (Vlaams Parlement en eveneens federaal), in Luik (federaal niveau en Waals Parlement), in Namen (federaal niveau en Waals Parlement) en in de kieskring Doornik-Aat-Moeskroen (Waals Parlement).

“Voor het Europese niveau nemen we alleen deel voor het Duitstalig Kiescollege, gezien we net niet de vereiste tweemaal 5000 handtekeningen ophaalden en er vanuit de parlementsleden van de Kamer van volksvertegenwoordigers geen enkele steun kwam,”,legt Constance Adonis uit. 

DierAnimal wil iedereen verenigen die het einde wil van elke vorm van uitbuiting en onderdrukking van dier, mens en de natuurlijke rijkdommen van de natuur. De partij staat voor een niet-antropocentrische visie die ervan uitgaat dat de mens niet het centrum is van de wereld, maar integraal deel uitmaakt van een geheel. Het ontstaan van de partij werd ingegeven door een misnoegdheid ten opzichte van de inertie van de huidige politieke partijen wat de zaak van de dieren aangaat.

“Wij weten bijvoorbeeld vandaag dat de industriële veehouderij een aberratie is die geen naam heeft en dat die nooit gepaard kan gaan met enig respect voor het welzijn van dieren. En ze is bovendien ook de grootste vervuiler op wereldschaal. Het is verbazend hoe de groene partijen daar quasi met geen woord over reppen. Wij hebben geen angst om hardop ideeën uit te drukken die controverse creëren. Wij willen reële en concrete maatregelen nemen om de rechten van de dieren te vrijwaren en het milieu te beschermen”,  vervolgt Constance Adonis.

Naast de zaak van de dieren bevat het programma ook hoofdstukken over opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en visserij, natuur en milieu, justitie, mobiliteit evenals een socio-economisch luik.

“De kiesdrempel van 5 % is één van de hoogste van Europa, en dat terwijl het Belgische kiessysteem er één is van proportionele vertegenwoordiging, wat dus in feite in het voordeel van kleine, startende partijen zou moeten zijn. De bestaande partijen houden het het liefst binnen hun clubje, maar we gaan ervoor. En we worden elke dag talrijker.”

 Over DierAnimal

DierAnimal is de nieuwe nationale, verenigde en tweetalige Belgische partij voor de dieren. DierAnimal heeft als streefdoel iedereen samen te brengen die het einde wil van elke vorm van onderdrukking en uitbuiting van dier, mens en de natuurlijke rijkdommen van onze planeet.

DierAnimal wil het dierenvraagstuk expliciet politiseren en verdedigen in alle parlementen van dit land en op Europees niveau.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?