Deputatie buiten spel gezet in bouwperikelen rond landbouwloods

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft zich in de plaats gesteld van de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant in verband met een bouwaanvraag voor een, reeds gebouwde, landbouwloods in de Klapscheutstraat in Wambeek. De Raad voor Vergunningsbetwistingen stelde vast dat de deputatie na de vernietiging van de bouwvergunning een nieuwe vergunning verleende zonder de opmerkingen van het vernietigingsbesluit afdoende te weerleggen. De Raad vernietigde het vergunningsbesluit en weigerde die definitief.

Een inmiddels naar Tenerife uitgeweken inwoner van Wambeek verkreeg op 14 mei 2014 een vergunning voor de bouw van een loods van 10 op 11 meter om er landbouwmateriaal te stallen. Kort daarna diende hij opnieuw een aanvraag in, deze keer om de bestaande loods te verlengen met een loods van 35 meter op 11 meter. Opmerkelijk is dat de aanvraag eerder 4 keer door de gemeente en ook 2 keer door de bestendige deputatie was geweigerd.

De aanvrager ging weer in beroep en de bestendigde deputatie verleende op 22 februari 2018 een voorwaardelijke vergunning. Ondertussen werd de bestaande loods verlengd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de vergunning van de deputatie in oktober 2019 en stuurde het dossier weer naar de provincie. De deputatie gaf echter opnieuw een grotendeels gelijkluidende vergunning. Vier buurtbewoners namen opnieuw advocaat Arthur Van Laethem, met kantoor in Lennik, onder de arm om hun dossier te bepleiten in een nieuw beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De deputatie had duidelijk nagelaten te antwoorden op de bezwaren van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in de vorige weigering van de vergunning. De deputatie liet onder meer na, uit te leggen waarom de loods toch in landschappelijk waardevol landbouwgebied mocht gebouwd worden en waarom het langgerekte gebouw niet aansluit bij de bestaande huizen.
(lees verder onder de foto)

Advocaat Van Laethem vroeg aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen om zich in de plaats te stellen van de deputatie omdat die, volgens hem, haar taak niet naar behoren vervulde. De Raad ging daar op in, iets wat zeer zelden gebeurt. Daarenboven werd de beslissing van de deputatie vernietigd en de vergunning geweigerd. De deputatie kan nu nog alleen in cassatie gaan bij de Raad Van State.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?