Voka: "Verplicht telewerk onbegrijpelijk voor ondernemingen"

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, vindt de beslissing van het Overlegcomité om over te gaan tot verplicht telewerk voor vier dagen per week - en vanaf 13 december drie dagen - absoluut niet te begrijpen. "Er vinden immers dankzij de vele inspanningen van ondernemingen amper besmettingen plaats op de werkvloer. Het verplichte telewerk zal economische en vooral mentale schade met zich meebrengen", aldus Voka.  Voor Voka moet de boosterprik op de werkvloer absolute prioriteit krijgen.

“Ondernemingen zijn nu al coronaproof georganiseerd. Een combinatie van telewerk, beperkte bezetting en hygiëneregels zoals afstand, mondmaskers en ventilatie heeft ertoe geleid dat er bijna geen besmettingen meer plaatsvinden op de werkvloer. Bedrijven nu de arm omwringen met verplicht telewerk voor vier dagen is dan ook helemaal niet te begrijpen en getuigt van een gebrek aan vertrouwen. We betreuren de beslissing en vragen nu om de administratieve impact van de telewerkverplichting tot een minimum te beperken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Bedrijfsvloer nu al coronaproof

De telewerkverplichting die het overlegcomité de werkgevers oplegt, is volgens Voka niet onderbouwd en daardoor ook niet uit te leggen. "Besmettingscijfers tonen aan dat het coronavirus op de bedrijfsvloeren amper wordt doorgegeven, mede dankzij de hoge vaccinatiegraad in Vlaamse bedrijven. Bedrijven zijn reeds lang vertrouwd met structureel telewerk en treffen daarnaast tal van maatregelen om de werkvloer coronaproof te houden. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van hun medewerkers, een verantwoordelijkheid waar ze niet licht mee omspringen", luidt het.

Zo kort mogelijk

Het verplicht telewerk dat vandaag wordt ingevoerd, mag volgens Voka ook slechts voor korte tijd worden aangehouden. "Langdurig verplicht telewerk weegt op de bedrijfsactiviteiten, zet de dienstverlening onder druk en heeft een aanzienlijke impact op het mentale welzijn van de medewerkers. Het verplichte telewerk zal leiden tot minder evenementen en heeft een directe impact op dienstverlenende ondernemingen zoals schoonmaak en beveiliging,  catering en horeca. Voor hen komt dit neer op opnieuw een zware beperking van hun bedrijfsactiviteit, zonder compensatie."

Geen heksenjacht

Voka waarschuwt dat de controle op de telewerkverplichting niet mag uitmonden in een heksenjacht tegen ondernemingen. "De RSZ-tool die dit voorjaar daarvoor werd ingezet, was veel te omslachtig en de meerwaarde in het bestrijden van de pandemie is nooit aangetoond. Het copy/paste hernemen van die tool is voor ons geen optie. We zullen hierop bijzonder kritisch toekijken", laat Voka weten.

Boosterprik op de werkvloer

Volgens Voka is de enige uitweg uit deze ellende de vaccinatie en het versnellen van de uitrol van de corona-booster prik.  De vaccinatiemachine moet zo snel mogelijk weer op volle kracht draaien. "Met Voka pleiten we er al sinds maart voor om mensen via het werk te vaccineren. Werkgevers hebben jarenlange ervaring- met het toedienen van griepvaccins.  We begrijpen totaal niet dat de uitgestoken hand van de bedrijfswereld om dit mogelijk te maken, nu al maandenlang boudweg genegeerd wordt."

“Iedereen moet de kans krijgen om snel en vlot gevaccineerd te worden, ook met een boosterprik. Na de aanvankelijke euforie over onze koppositie in Europa, zijn we nu kostbare tijd aan het verliezen. Er zijn voldoende vaccins, wij vragen om de bedrijven te betrekken bij de boostervaccinaties. Combineer  de griepvaccinaties met de boosterprikken. Alleen een maximale vaccinatie kan ons beschermen”, besluit Hans Maertens.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?