De Okkernoot koopt stationsgebouw Herne aan

In het najaar zal De Okkernoot het station van Herne aankopen. De Okkernoot wil er bijkomend aanbod creëren voor hun gasten ‘Rechtstreeks Toegankelijke Hulp’ en gasten met een budget.

Er wordt in eerste instantie gedacht aan:

- het inclusieverhaal verder waar maken : een ontmoetingsplaats voor personen met en zonder handicap; de bewoners komen naar buiten en willen iets betekenen voor de buurt, voor de reiziger, de wandelaar, de fietser

  • de treinreiziger, buurt, wandelaar, fietser verwelkomen voor een kort of langer bezoek, bieden van onderdak bij kou en regen
  • voor een snelle hap of gezellig eetmoment
  • take away-koffie op z’n ecologisch, een gezellig koffiemoment of snelle shot
  • de thermosfles gevuld voor een treinrit naar het werk
  • food huppunt voor verkoop van lokaal geproduceerde producten want we willen actief meewerken aan minder CO2

- verkoop van eigen productie (yoghurt, confituur, aanmaakhout, kaarsen, vlierbloesemsiroop, …)

- barbier, …?

- dagbestedingsateliers nog uit te werken

- in samenspraak met de gemeente Herne invulling geven aan het concept voorplein: terras en groeninrichting, kiss&ride-zone, mogelijk bushalte, fietsoplaadpunt, fietsboxen, …

- een ideeënbus voor de inwoners van Herne zal worden aangemaakt op : station@de-okkernoot.be. Uiteraard zijn ideeën van de Okkernootmedewerkers in de eerste plaats welkom.

“We bekijken wat de mogelijkheden zijn. De site in de buurt zal fors uitbreiden met woonentiteiten, ook deze nieuwe buurtbewoners zullen we welkom heten. Zo hebben we eindelijk ons eigen buitenshuis werk’station’ dat goed bereikbaar is en een heus uithangbord betekent voor aantrek van cliënteel en sympathisanten.”, aldus De Okkernoot.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?