De MIVB werft dit jaar 650 mensen aan

Uitbreidingen van het net, hogere frequenties, verlenging van lijnen, bestellingen van nieuwe voertuigen,… Het ontbreekt de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij niet aan projecten. En wie projecten zegt, zegt ook nood aan personeel. In 2017 rekruteerde de MIVB bijna 1.000 personen. In 2018 voorziet de vervoersmaatschappij in ruim 650 vacatures.

De nieuwe tramlijn 9, de verlenging van tram 94, het busplan, metrolijn 3, de komst van de hybride en elektrische bussen op het net,… 2018 wordt, net als de voorbije jaren, eentje waarin talloze MIVB-projecten worden verdergezet en ontwikkeld.

Wie projecten en investeringen zegt, zegt ook nood aan personeel. Personeel om natuurlijk vertrek te compenseren én extra medewerkers om het aanbod te kunnen blijven verzekeren en het openbaar vervoer nog te verbeteren in Brussel. De aanwervingsgolf bij de MIVB van de afgelopen jaren gaat verder in 2018 met meer dan 650 vacatures: bestuurders (ongeveer 350, waarvan meer dan 150 buschauffeurs en 100 trambestuurders), elektriciens en elektromechanici met kennis van hydraulica en pneumatica (meer dan 120), veiligheidspersoneel (meer dan 20), technisch personeel (IT & Telecom, bouw,…) (meer dan 60), managers om de ploegen te omkaderen, enz.

Bijna de helft van de vacatures is voorzien om vertrekkers via natuurlijk verloop te vervangen. De andere helft zijn bijkomende functies. Om nieuwe medewerkers aan te werven schakelt de MIVB verschillende kanalen in: gespecialiseerde pers, deelname aan verschillende tewerkstellingsbeurzen en jobevents, aanwezigheid op LinkedIn, organisatie van een Jobdating, enz.

Bijna 1.000

De MIVB wierf afgelopen jaar 980 mensen aan. Bovenop 275 interne verschuivingen, vervoegden 705 nieuwe medewerkers de onderneming. Met 1.085 rekruteringen in 2015 en 1.010 in 2016, gaan de aanwervingen bij de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij verder. Vorig jaar zocht de MIVB vooral bestuurders (50%), ingenieurs en bachelors (20%) en technici (17%). Op 1 januari 2018 telde de MIVB 8.773 medewerkers, tegen 8.592 eind 2016 (+2%). Ter herinnering: in 2000 waren er nog 5.881 personeelsleden (+49% in 2017).

10% vrouwen

De MIVB voert al enkele jaren een actief rekruteringsbeleid om meer vrouwen aan te trekken. Daarvoor nam ze deel aan gerichte tewerkstellingsbeurzen en rekruteringscampagnes, schoof ze de vrouwelijke werknemers naar voor,… Dit beleid wierp zijn vruchten af aangezien het aantal vrouwen in het bedrijf de jongste jaren almaar verder aangroeit. Onder de 705 nieuw aangeworven medewerkers in 2017 zijn er 17,4% vrouwelijke medewerkers. In 2015 telde de MIVB 740 vrouwen, tegen 811 in 2016 en 898 in 2017, wat een stijging met 21% betekent op twee jaar tijd. Nu vertegenwoordigen de vrouwen 10,2% van het voltallige personeel van de MIVB (tegen 9,3% in 2015 en 9,8% in 2016).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?