De MIVB test elektrische bussen die in 6 minuten kunnen opladen

De zaken bewegen op het MIVB-net. Na de indienststelling van de eerste elektrische en hybride bussen, duikt nu een eerste elektrische gelede bus op in Brussel. Bijzonder is dat die, bovenop de mogelijkheid om ‘s nachts in de stelplaats op te laden, dat ook kan tijdens zijn rit aan een halte met snelle laadpaal. Dat biedt de nieuwe, grote voertuigen voldoende autonomie. De twee eerste exemplaren worden vanaf 29 april getest op lijn 64.

De levering van de nieuwe voertuigen gaat verder op het MIVB-net. Na de komst van de volledig elektrische midibussen, de volledig elektrische standaardbussen en de hybride standaardbussen, maken nu de eerste volledig elektrische gelede bussen hun opwachting op het Brusselse openbaarvervoersnet. Deze bussen worden vanaf 29 april ingezet op lijn 64. Bijzonder is dat ze kunnen opladen tijdens hun traject.

Dit initiatief geniet de steun van het BENEFIC-project, dat deel uitmaakt van het Europese programma "Financieringsfaciliteit voor Europese Verbindingen", gefinancierd door de Europese Commissie.

Opladen op het net

De MIVB test momenteel verschillende technologieën elektrische bussen om te bepalen welke voertuigen het meest geschikt zijn om te beantwoorden aan de noden van de reizigers, de beperkingen voor de exploitatie en de topografie van Brussel. De elektrische standaardbussen van Bluebus en de elektrische midibussen van Solaris die al in dienst zijn, zijn uitgerust met «overnight charging»-technologie. Dat betekent dat de batterijen van deze bussen worden opgeladen in de stelplaats.

De tijd die nodig is om op te laden en de autonomie van de elektrische voertuigen hangt af hun omvang. Daarom zijn de 25 elektrische gelede bussen die besteld zijn bij het bedrijf Solaris uitgerust met «opportunity charging»-technologie. Dat betekent dat ze niet alleen in de stelplaats kunnen opladen buiten de exploitatie-uren, maar ook tijdens de dienst aan het eindpunt van de lijn. De eerste voertuigen worden getest op lijn 64. Daarvoor werden laadpalen geïnstalleerd aan het eindpunt aan de Naamsepoort en aan de ingang van de remise in Haren. De bussen hebben een pantograaf, waarmee ze elektriciteit kunnen afnemen aan de laadpalen. Eens aan het eindpunt, brengt de bestuurder of bestuurster de pantograaf omhoog en controleert dat deze goed verbonden is zodat het opladen correct kan verlopen.

Opladen aan het eindpunt duurt maar enkele minuten. Na ongeveer 6 minuten zijn de batterijen voldoende opgeladen voor een traject van eindpunt naar eindpunt. De autonomie bedraagt dan 30 tot 40 km, wat ruimschoots volstaat voor een normale exploitatie (gemiddeld zijn de buslijnen 10 km lang). Ze laten ook toe, indien nodig, een laadbeurt over te slaan.

Bovenop de twee laadpalen aan de Naamsepoort en de twee laadpalen in de remise Haren (vlakbij eindpunt Bordet), worden de bussen eveneens gedurende langere tijd ‘s nachts opgeladen in de remise. Daarvoor werden verschillende «trage» laadpalen geïnstalleerd in de stelplaats Haren. Elektrische onderstations werden aangelegd aan de Naamsepoort en in Haren om de toevoer van 700 volt gelijkstroom naar de bussen te kunnen verzekeren. De stroom die deze onderstations voeden wordt gerecupereerd op het elektriciteitsnet van de MIVB dat de trams en metro’s voorziet van stroom.

De besturing van deze elektrische gelede bussen is vergelijkbaar met deze van de andere bussen. De chauffeurs krijgen een specifieke opleiding voor het gebruik van het laadsysteem: ze leren hoe het voertuig correct te plaatsen en hoe de pantograaf naar boven en naar beneden te brengen.

Test op lijn 64

Om deze nieuwe technologie op het net te testen neemt de MIVB vanaf 29 april twee elektrische gelede bussen in dienst op lijn 64 tussen de Naamsepoort en Haren. De bediening tussen Haren en Machelen wordt verzekerd door standaardbussen. Dat laat de MIVB toe de autonomie van de voertuigen te testen, de snelheid van het laden aan de eindpunten, de interventieprocedures in geval van een eventueel technisch probleem aan de voertuigen of aan de laadpalen,…

Gedurende de testfase rijden de twee bussen enkel van maandag tot vrijdag, tussen Naamsepoort en Bordet.

Vanaf 31 augustus wijzigt het traject van lijn 64 in het kader van het busplan en wordt de lijn beperkt tot Bordet. Vanaf die datum wordt lijn 64 uitsluitend uitgebaat met volledig elektrische gelede bussen. Buslijn 65 verzekert vanaf dan het traject van Bordet naar Machelen.

Vernieuwing busvloot

Elektrische midibussen, standaard en gelede hybride bussen, volledig elektrische standaard en gelede bussen: alles samen gaat het om vijf busbestellingen van de MIVB, allemaal met nieuwe, propere aandrijvingstechnologie.

De indienststelling van deze nieuwe voertuigen laat de MIVB toe de capaciteit van haar busnet tegen eind 2019 met een derde te laten toenemen.

”De komst van deze nieuwe voertuigen op het net is een extra stap richting groenere vloot. Door deze nieuwe technologie te testen richt de MIVB zich resoluut op de toekomst, ten dienste van de reizigers en van iedereen die in Brussel leeft, werkt of studeert om zo de stad aangenamer en leefbaarder te maken”, verheugt Brieuc de Meeûs zich, CEO van de MIVB.

”Voor het eerst in België wordt een volledig elektrische bus geladen op het net en het is in Brussel dat dit gebeurt. Dat illustreert het engagement van de regering om de luchtkwaliteit in ons gewest te verbeteren. De MIVB geeft het goede voorbeeld. We hebben budget vrijgemaakt om de busvloot helemaal elektrische te maken. Zo hebben we de verandering in gang gezet en daar ben ik trots op”, verklaart Pascal Smet, Brussels minister voor Mobiliteit en Openbare werken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?