De MIVB en Plan International lanceren campagne tegen seksistisch gedrag

De MIVB en de ngo Plan International lanceerden vandaag een sensibiliseringscampane die de strijd aanbindt tegen grensoverschrijdend gedrag in het openbaar vervoer. Deze campagne kwam tot stand met jonge activisten van de ngo Plan International en moet slachtoffers en getuigen informeren en sensibiliseren over seksistisch gedrag door hen aan te zetten te (re)ageren.

Ben je slachtoffer van seksuele intimidatie in het openbaar vervoer? Reageer, want je bent niet alleen! Ben je getuige van grensoverschrijdend gedrag in het openbaar vervoer? Dan kan je eveneens reageren door de hulpdiensten op te roepen of samen met andere getuigen te reageren.

Met de sensibiliseringscampagne tegen seksistisch gedrag in het openbaar vervoer die de MIVB vandaag lanceerde samen met de ngo Plan International wil de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij in de eerste plaats mensen sensibiliseren om iets te ondernemen als ze getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag door het ongepaste gedrag te melden. Onrechtstreeks richt de campagne zich tot de belagers, door hen te doen inzien dat hun slachtoffer niet alleen is, maar dat ze ondersteund wordt door iedereen rondom haar.

De stem van jongeren

Deze campagne is het resultaat van een samenwerking tussen de MIVB en de jonge activisten van het project «BruxELLES» van de ngo Plan International.

In oktober 2018 beslisten de MIVB en de ngo hun krachten te bundelen om te strijden tegen intimidatie in het Brusselse openbaar vervoer. Alles begon met de actie «Girls take over», waarbij de jonge Brusselse Romane symbolisch de macht greep als hoofd van het directiecomité van de MIVB. Jonge activisten van het «BruxELLES»-project, tussen 14 en 20 jaar, werkten vervolgens maanden samen met de MIVB met de bedoeling de strijd aan te binden tegen grensoverschrijdend gedrag op het net. Deze jongeren ontmoetten verschillende keren diverse diensten en personeelsleden van de MIVB, zoals de dienst die zich bezighoudt met maatschappelijke zaken en schoolcampagnes, de marketingafdeling, personeel op het terrein en het directiecomité. Samen bespraken ze de maatschappelijke problematiek, waar het openbaar vervoer niet aan ontsnapt, en dachten ze na over de invoering van initiatieven die tegen dit fenomeen kunnen strijden.

Een sensibiliseringscampagne

Deze ontmoetingen en uitwisselingen mondden onder andere uit in een sensibiliseringscampagne gerealiseerd in samenwerking met de jongeren en met het reclamebureau Mortier Brigade, die dinsdag 14 mei van start gaat. Deze campagne roept getuigen en slachtoffers op om te handelen en ongepast gedrag te melden. Onrechtstreeks richt de campagne zich ook tot de belagers, door hen te laten begrijpen dat een slachtoffer niet alleen is maar wordt ondersteund door mensen rondom haar/hem.

De campagne wordt getoond in de uithangborden in de stations, in de voertuigen van de MIVB en wordt gedeeld op sociale media. Een leaflet met tips, informatie en nuttige nummers voor slachtoffers en getuigen van intimidatie wordt uitgedeeld op het net. Er wordt ook een filmpje in die zin verspreid via sociale media. In de week van 20 mei, voert het gezelschap «Compagnie Tadam» toneelstukjes op in verschillende metrostations om de reizig(st)ers bewust te maken voor de problematiek van seksuele intimidatie. Op dat moment wordt de leaflet eveneens uitgedeeld. De problematiek van grensoverschrijdend gedrag werd eveneens opgenomen in de sensibiliseringsworkshops die de MIVB al organiseerde in scholen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?