De MIVB dimt de lichten in 34 stations voor Earth Hour

De MIVB draait voor Earth Hour komende zaterdag 26 maart van 20.30 tot 21.30 uur het licht zachter in 34 van haar (pre)metrostations. Dit initiatief van WWF vraagt om de lichten te doven en zo te sensibiliseren rond de klimaatuitdagingen. Door aan deze actie deel te nemen steunt de MIVB de milieuzaak, een waarde die haar als openbaarvervoersmaatschappij nauw aan het hart ligt.

De MIVB neemt sinds 2009 ieder jaar deel aan Earth Hour. Deze sensibilisering is des te actueler in de huidige context, waar energieproblemen de kop opsteken: stijgende prijzen, bevoorradingsproblemen, energietransitie, gevolgen voor het klimaat... Dit jaar resulteert de deelname van de MIVB in een vermindering van de verlichting in 34 (pre)metrostations gedurende één uur. Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk de verlichting in de stations volledig uit te schakelen. Het licht zal een derde van de normale sterkte bedragen. Dat is goed voor een geschatte energiebesparing van 900kWh, wat overeenkomt met ongeveer 3 maanden verbruik van een Brussels huishouden.

De MIVB steunt de milieuzaak

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van het DNA van de MIVB, zowel in haar algemene opdracht als openbaarvervoersmaatschappij als in haar bedrijfsvisie. Met talrijke projecten wil de MIVB de impact van haar activiteiten op het milieu beperken: de aankoop van een almaar groenere vloot, de installatie van zonnepanelen op haar gebouwen, de recuperatie van regenwater en afvalwater om de voertuigen te wassen, de vervanging van de verlichting van de stations door veel milieuvriendelijkere LED-lampen en de recuperatie van de remenergie in de metro.

In vergelijking met een klassieke dieselbus verbruikt een hybride bus 23% minder diesel en stoot een elektrische bus 73% minder CO2 uit. Tussen 2018 en 2021 stegen de energieprestaties van de MIVB met 6,2%, met name dankzij de aankoop van hybride en elektrische voertuigen. De MIVB gaat ook door met het vervangen van de verlichting in haar stations. In 2021 werden de stations Georges Henri, Diamant, IJzer, Roodebeek, Thieffry en De Wand uitgerust met LED-verlichting, waardoor het aantal stations op 70% komt. Daarvan heeft tussen de 10 en 15% een regelsysteem dat dimmen mogelijk maakt.

Een initiatief van WWF

Earth Hour is een initiatief van het WWF dat in 2007 van start ging en bedoeld is om mensen bewuster te maken van milieuproblemen, en meer in het bijzonder van de noodzaak om ons energieverbruik te verminderen. Elk jaar nemen verschillende actoren in 190 landen deel aan deze actie. Naast deze eenmalige inspanning is deze actie een katalysator om structurele maatregelen op lange termijn aan te moedigen om de planeet te beschermen.

Voor meer informatie: www.earthhour.org en www.mivb.brussels (rubriek “MIVB”, “Verbintenissen”,  “Goed voor het milieu”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?