De Kelten op de Kesterheide - Nieuwe vondsten van sieraden

GOOIK - Amateur-archeoloog Bart Van Camp deed op en rond de Kesterheide weer enkele merkwaardige vondsten. “Het gaat om de  fragmenten van Keltische glazen sieraden. Dit jaar vond ik daar 3 fragmenten, in 2011-2013 trof ik daar ook al 3 andere fragmenten aan.” De 'gekende' Ijzertijdnederzetting op de Kesterheide wordt gedateerd in de 5de eeuw voor Christus maar de nieuwe vondsten dateren uit de 2de of 1ste eeuw voor Christus. “Ook vond ik daar recent een 10-tal aardewerkscherven uit de ijzertijd, en wat ijzerslakken voortkomend van ijzerbewerking”, vertelt Bart Van Camp.

Omdat er in onze regio's geen productiecentra zijn gevonden vermoeden archeologen dat het materiaal geïmporteerd werd, dan wel lokaal gefabriceerd uit geïmporteerde glaspasta. Dat materialen zo ver getransporteerd werden is niet verwonderlijk, want ook in de ijzertijd was er een uitgebreid netwerk van wegen. De Kesterweg is zo'n oude prehistorische weg die langs de Kesterheide liep. De Romeinen was het strategisch belang van de Kesterheide ook niet ontgaan; de weg uit de ijzertijd werd een deel van de belangrijke, rechtstreekse oost-west verbinding vanuit Keulen en Tongeren naar de Romeinse zeehaven van Boulogne. De 275 km lange vogelvluchtlijn van het Romeinse hartje van Tongeren tot aan de kademuur van Boulogne snijdt pal over de top van onze Kesterheide. 

Bart Van Camp wil er, ondanks zijn vondsten, op wijzen dat schattenjagen op de Kesterheide écht geen zin heeft. “Ik geef geen exacte locaties vrij, en voor deze 6 fragmentjes heb ik jaren lopen zoeken....

Over de vondsten van Bart Van Camp verschijnt er een artikel in het septembernummer van het tijdschrift van de actieve Heemkundige Kring van Gooik. De publicatie is voorzien voor volgende week. 

Foto 1: Nieuwe vondst van een prachtige blauwglazen kraal – mei 2014

Foto 2: De Keltische glazen sierraadfragmenten van de Kesterheide (collectie B. Van Camp 2011-2014)

Foto 3: Een armband met één ril uit paars glas - augustus 2014


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?