De Collectioneurs: 3 generaties, 2 families verzamelaars veldschatten

REGIO - Tijdens Erfgoeddag op 26 april, tonen 50 privéverzamelaars hun unieke collecties op tien locaties in het Pajottenland en de Zennevallei. Van oude bromfietsen, strips tot uniek materiaal uit de Eerste Wereldoorlog zijn er verzamelingen te bewonderen. We zetten enkele collecties in de kijker.

HERNE - Frank(47), zoon Kobe(17), buurman Frans (92)en zijn kleindochter Mirthe(12) delen een passie: op zoek gaan naar sporen uit het verleden. De voorwerpen die ze uit de aarde laten opduiken gaan van pijlpunten uit de prehistorische periode tot loden kogels uit de Napoleon periode en vliegtuigstukken uit de tweede werledoorlog. Hun opmerkelijk verzameling zal te zien zijn in Wisteria op 26 april.

Het begon allemaal in 1990 toen Frans Vangeyte zijn dochter Nadine hielpeen eindejaarswerk te maken over het geschiedenis van het Hernse landschap. "Ik had stenen in de velden zien liggen en ik dacht dat het resten waren van een oud hof", vertelt Frans. Volgens een archeoloog uit het museum Huizeke bleken het stukken van een Romeinse villa te zijn. Brokstukken van Romeinse dakpannen, verdere artefacten en vuurstenen volgden. Volgens Frans bevond zich op de Stevelberg een opmerkelijk steentijdperk en nadien ook een Romeinse bezetting. Op haar 7 jaar kreeg Mirthe de zoekkriebel over en ging zij samen met een vriend van haar grootvader op zoek naar veldschatten.

De Mark: een Romeinse grens

Op het Romeinse baan, die aan de Mark begint tot aan  Galmaarden en Kester,  bevinden zich op regelmatig afstandenmotten. Daarnaast zou er  een tweede frontlijn zijn die langs de Mark doorloopt tot Herne en Bever. Volgens Frans, zou de vallei een grensfunctie hebben gehad. "Als we op een schets van de Markvallei alle motten en Romeinse aanwezigheden samenvoegen: die langs de Mark, langs de Romeinse baan Oudeberg-Kester en al de andere die we nog vinden, zie je een zeer regelmatig netwerk."

Hetzelfde allooi heeft hij aangetroffen bij de Raëtische Limes is de Romeinse grens met de Germanen juist boven Italië. Volgens Frans, bevonden zich in de streek demarcatielijnen voor binnenlands gebruik  en wachtorens in hout om de streek te bewaken. Vanuit de drie verdiepingen werden er vuursignalen gelanceerd. Door het landschap van het Pajottenland waren de vuursignaal onzichtbaar als er mist was. Daardoor, werden er ook torens met twee verdieping op kortere afstanden gebouwd, die de Romeinen gebruikten voor geluidsignalen.

Meet de Nevens

Tien jaar geleden verhuisde Frank Nevens met zijn familie naar Herne. Door zijn werk als bioingenieur ging hij al vaak op zoek naar veldschatten. In de streek kwam hij vaak gebakken klei stukken tegen. Eerst dacht hij dat het om stukjes ging die je terugvind op schietkrampjes bij de kermis. Na onderzoek, bleek het stukken van rookpijpen te zijn uit de Romeinse periode. " Als ze ergens tegen aan stootten met hun pijp, was die kapot. Als het zover was, gooiden ze die op een mesthoop en zo vind je die terug op de velden", vertelt Frank.

Op de koppen van de pijpen bevindt er zich een stempel waardoor je het tijdperk en de maker terug kan vinden. "Aan de vorm van de kop, de lengte die je kan inschatten en de dikte van de pijp,kan de periode van zijn gebruik bepalen", vertelt Frank verder met een kopstuk in zijn hand. In het begin waren de koppen kleiner omdat tabak een duur product was.  Nadien liepen de Romeinen met grotere pijpen als symbool van rijkdom.

Tijdens een veldwandeling recht over het huis van Frans ontmoetten de twee families elkaar." Het was klaar toen ik binnenstapte en pikkedonker toen ik terug naar huis ging", vertelt Frank lachend.Sindsdien, vergelijken ze regelmatig hun vondsten en geven elkaar tips als ze elkaar terugvinden op de velden.

Meer info over de verzamelaars van de erfgoeddag op: www.decolectionneurs.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?