De Brouckère: een 'nieuw' metrostation in het hart van de hoofdstad

De ambitieuze renovatie van metrostation De Brouckère werd eind december 2020 afgerond. Vandaag kunnen de gebruikers terecht in een veiliger, toegankelijker en aangenamer station halverwege de metrolijnen 1 en 5.

"De Brouckère vormt een essentiële schakel in de Brusselse mobiliteit. De renovatie heeft dit verouderde station omgevormd tot een prachtig intermodaal knooppunt, ecologisch gebouwd en met een open blik op de stad. Wat een succes" verklaart Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

“Tijdens de voorbereidingen van de heraanleg van de centrale lanen in 2015 was het essentieel voor mij dat ook de 2 metrostations in deze zone een volledige facelift zouden krijgen. Zowel boven als onder de grond is de omgeving volledig aangepakt; de lanen, de pleinen én de metrostations. Beurs en De Brouckère zijn vandaag 2 prachtige multimodale stations geworden, met grote fietsenparkings in het hart van de stad. Een visitekaartje voor Brussel en daar ben ik fier op.” aldus Pascal Smet, staatssecretaris voor Stedenbouw.

Brussel Mobiliteit en de MIVB voerden de voorbije jaren een ambitieus renovatieprogramma uit. Dat speelde zich in twee fases af: eerst werd het premetrostation onder het De Brouckèreplein gerenoveerd. Er kwam een grote ondergrondse fietsparking en het station werd begin 2019, samen met station Beurs-Grote Markt, ingewijd. Nadien, tussen half 2017 en eind 2020, volgde de renovatie van het metrostation onder het Anspachcentrum aan het Muntplein.

"Ik ben blij dat deze werkzaamheden afgerond zijn. Ik wil het Gewest bedanken voor de goede samenwerking en de MIVB, één van de meest betrouwbare Brusselse bedrijven waarmee we samenwerken aan verschillende projecten in de stad. Deze renovatie zal zeker voor een betere ervaring zorgen voor gebruikers die naar het stadscentrum willen komen." zegt Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel.

"De renovatie van metrostation De Brouckère kostte 17 miljoen euro voor de ruwbouw, de afwerking en diverse voorzieningen zoals de roltrappen, de verliching, de signalisatie,  de waterleidingen, camera's... Het is een van onze grootste 'openbaarvervoer-bouwplaatsen' van de laatste vijf jaar" beklemtoont Christophe Vanoerbeek, directeur-generaal van Brussel Mobiliteit.

De renovatie van het metrostation bracht:

  • een nieuwe toegang die de perrons via de lokettenzaal verbindt met het Muntplein aan de hoek van de Bisschopsstraat;
  • een grotere ruimte met beter georganiseerde circulatiestromen dankzij 2 nieuwe vaste trappen en 3 bijkomende roltrappen;
  • betere verlichting dankzij de lichtputten met natuurlijk daglicht;
  • bredere perrons  voor het comfort en de veiligheid van de reizigers;
  • een lokettenzaal die dubbel zo groot is en aangename handelsruimtes.

Brussel Mobiliteit en de MIVB maakten van bij het concept van het renovatieproject tot aan de ingebruikname van het vernieuwde metrostation gebruik van ecologische bouwtechnieken (ondersteund door de dynamiek van het Europese project Ticket to Kyoto). Hiervoor heeft de MIVB het project ingeschreven voor de BREEAM-certificatiemethode voor een duurzaam gebouwde omgeving, een primeur voor een metrostation. Het gaat daarbij vooral om het energieverbruik (LED's, daglicht, energiebesparing), de waterbeheersing (overconsumptie vermijden, lekken opsporen), keuze voor niet vervuilende materialen...

“De renovatie van metrostation De Brouckère was absoluut noodzakelijk om onze reizigers meer comfort en een hoger veiligheidsgevoel te bieden dankzij een modernere infrastructuur met extra verlichting”, aldus Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. “Bij de vernieuwing ging bijzondere aandacht naar de milieuaspecten, onder andere door een uitgekiend gebruik van materialen, natuurlijke lichtinval en LED-verlichting en een gloednieuw model vuilnisbakken voor selectief afval. Dat laatste wordt in station De Brouckère getest om in een later stadium mogelijk uit te rollen in alle andere metrostations.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?