Rode Kruisvrijwilligers klaar om Covid-sneltesten af te nemen

Aan de Rode Kruisafdeling Lennik-Gooik, werd gevraagd om in te staan voor het afnemen van COVID-sneltesten, bestemd voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs.

Deze sneltesten worden afgenomen van leerlingen die op basis van het contactonderzoek door Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) beschouwd worden als hoogrisicocontacten. Het CLB contacteert dan de leerlingen (hun ouders) om een afspraak te maken voor deze sneltest en informeert de leerling ook achteraf ook over het resultaat.

"Vermits onze afdeling altijd klaar staat om te helpen waar nodig, ging de afdeling in op het aanbod en lanceerde een oproep om nog meer vrijwilligers te rekruteren", laat de lokale Rode Kruis afdeling weten. "Er zijn immers  meerdere keren per week vrijwilligers nodig voor het onthaal van de jongeren, de inschrijving, de eigenlijke afname van de sneltest en het 'inlezen' van de resultaten."

De oproep bleef (gelukkig) niet onbeantwoord en woensdagavond werden in de gebouwen van het voormalige Fithuis in Lennik,  20 vrijwilligers opgeleid om binnenkort deze COVID-sneltesten af te nemen.

Deze eenvoudige handeling dient op een secure en vakkundige manier te gebeuren. Onder deskundige supervisie  van Dokter De Coppel Joran, gezant van het CLB ging het er woensdagavond gemoedelijk maar professioneel aan toe.

Na de theoretische uiteenzetting konden de vrijwilligers op mekaar testen uitvoeren, zodat binnenkort, alles vlot en veilig zal verlopen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?