‘Dagen van vrede’ in Roosdaal

De herdenking van 100 jaar einde van WOI zit in 2018 in het laatste jaar en in Roosdaal wordt daar bijzonder aandacht aan gegeven via de ‘Dagen van vrede’.

De herdenking van het einde van de eerste wereldoorlog 100 jaar na datum gebeurt in Roosdaal onder de noemer ‘Dagen van vrede’ en dit houdt verschillende activiteiten in die in de loop van november plaatsvinden.

Allereerst wordt nog eens een grote tentoonstelling opgezet tussen 3 en 11/11. Deze brengt vooral het leven van de gewone burger in het Pajottenland tijdens de oorlog in beeld, maar uiteraard worden ook de belangrijkste aspecten van het leven aan het front belicht.

Deze tentoonstelling is uniek dankzij de verzameling van Roosdaalnaar Kristof Verhumst, aangevuld met tentoonstellingsmateriaal dat door de erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei werd samengesteld. Daarnaast zijn er vertellingen voor scholen, een brochure ‘Gesneuvelde soldaten WOI uit de Roosdaalse Dorpen’ van Jan De Mont en beelden uit ‘de Grooten Oorlog’.

Iedereen is welkom op de opening op zaterdag 3 november om 10 uur in de Foyer van GC het Koetshuis, maar uiteraard ook op de dagen daarna. De tentoonstelling is dagelijks open tot 11 november van 14 tot 19 uur en is gratis.

Op zondag 11 november worden de ‘Dagen van vrede’ in GC Het Koetshuis trouwens afgesloten met een vredesconcert in de schouwburg om 16 uur. Een historische evocatie, theater, poëzie en vooral muziek komen aan bod dankzij de samenwerking van de groep Arjaun en de koren Voixla, Fusakoor en de Zanggezellen van Sint-Maarten en de leerlingen van de Academie voor Muziek, Woord en Dans Roosdaal.
Toegang kost 5 euro en reservatie kan via info@koetshuisroosdaal.be.

Daarnaast wordt ook in de bibliotheek extra aandacht gegeven aan 100 jaar einde van de eerste wereldoorlog. Enerzijds via een fysieke themastand in de bib zelf met alles wat rond WOI kan uitgeleend worden. Maar anderzijds ook met een aparte tentoonstelling ‘België op de vlucht’ van het War Heritage Institute van 16 tot 23 november 2018. Een tentoonstelling over hoe groot de impact was van de grote oorlog op de Belgische bevolking en die zo tegelijk ook een heel actueel thema, nl. de vluchtelingenproblematiek, aankaart.

Een ander opmerkelijk project ‘Onze vergeten Helden’ werd eerder al bekend gemaakt. [Archief :  Roosdaal herdenkt ‘Onze vergeten Helden’] Hierbij worden oud strijders uit de eerste wereldoorlog nog eens geëerd via speciale herdenkingsplaatjes die aangebracht werden op de oorlogsgraven. Maar ook de mogelijkheid om meter of peter te worden van een van de oud strijders via www.wardeadregister.be/nl/onze-vergeten-helden en de gratis lessenpakketten voor leerkrachten en speciale boeken en publicaties, … . zorgen dat ‘onze vergeten helden’ nog eens de aandacht krijgen die ze verdienen.

Een organisatie van Rausa vzw en de cultuurraad Roosdaal.

Meer info via de dienst cultuur: cultuur@roosdaal.be - 054/318951


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?